ΑΠΣΙ–ΠΙΝΔΟΣ: Παραγωγή ενέργειας και λιπάσματος από υπολείμματα πτηνοτροφείων

Οι διαδικασίες που εντάσσουν τον συνεταιρισμό στα πιο καινοτόμα παραδείγματα της Ευρώπης

ΑΠΣΙ–ΠΙΝΔΟΣ: Παραγωγή ενέργειας και λιπάσματος από υπολείμματα πτηνοτροφείων
-Διαφήμιση-

Παραγωγή θερμότητας από νεκρά πτηνά, μεταποίηση ζωικών προϊόντων σε πτηνάλευρα, εξαγωγή του 20% αυτών σε άλλες χώρες της ΕΕ και παραγωγή οργανικού λιπάσματος από κοπριά εντάσσουν τον Aγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Πίνδου μεταξύ των πιο καινοτόμων της Ευρώπης για τη δραστηριότητά του στην κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση των αποβλήτων.

Με το μότο «grown not thrown», η νεοσύστατη ιστοσελίδα των αγροτικών επαγγελματικών και συνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca έχει συγκεντρώσει αγροτικούς συνεταιρισμούς από χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίοι έχουν αναπτυγμένη δραστηριότητα στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, αλλά και στη μείωση των αποβλήτων. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να προωθήσει τα οφέλη των διαδικασιών αυτών και να εμπνεύσει μεγαλύτερο αριθμό συνεταιρισμών να επενδύσουν σε αυτές.

Ως μοναδικό καινοτόμο ελληνικό παράδειγμα έχει καταγραφεί ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδου, ο οποίος έχει στόχο την επεξεργασία και αξιοποίηση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές του. Για αυτόν τον λόγο, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί εργοστάσιο μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων, εργοστάσιο μεταποίησης νεκρών πτηνών, μονάδα συναποτέφρωσης και εργοστάσιο οργανικού λιπάσματος.

Πτηνάλευρα

Ο συνεταιρισμός μέσω του εργοστασίου μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων επεξεργάζεται και αδρανοποιεί όλα τα υποπροϊόντα του πτηνοσφαγείου και του εκκολαπτηρίου, καθώς και ακατάλληλα προϊόντα που προέρχονται από τη διαδικασία πώλησης των προϊόντων του. Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού, Λάζαρος Τσακανίκας, «καθημερινά παραλαμβάνεται το σύνολο των υποπροϊόντων που παράγονται, τα οποία ανέρχονται σε 18.000 τόνους ετησίως, όπου με ειδική επεξεργασία μεταποιούνται σε πτηνάλευρα και ζωικό λίπος, τα οποία ανέρχονται σε 6.000 τόνους. Τα παραγόμενα πτηνάλευρα χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες από τη βιομηχανία των pet food, ενώ το ζωικό λίπος από τις εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ. Ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων σε ποσοστό 20% περίπου πωλείται σε άλλες χώρες της ΕΕ».

Νεκρά πτηνά

Η προσπάθεια του συνεταιρισμού, όμως, δεν σταματά στα παραπάνω. Έχει καταφέρει να επεξεργάζεται και να αδρανοποιεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραχώρησε ο Λ. Τσακανίκας, το 100% των νεκρών πτηνών που υπάρχουν ετησίως στις εκτροφές πτηνών των παραγωγών του συνεταιρισμού, δηλαδή 600 τόνοι νεκρά πτηνά ετησίως. Από αυτά παράγονται 200 τόνοι πτηνάλευρα, τα οποία οδηγούνται προς καύση για παραγωγή ενέργειας στη μονάδα συναποτέφρωσης.

Μονάδα συναποτέφρωσης

Τα δύο εργοστάσια που αναφέρθηκαν παραπάνω, μαζί με το πτηνοσφαγείο του συνεταιρισμού, καλύπτουν τις ανάγκες τους για ενέργεια από αυτήν που παράγεται από τη μονάδα συναποτέφρωσης, στην οποία τα μεταποιημένα υποπροϊόντα του σφαγείου χρησιμεύουν ως καύσιμο.

Εργοστάσιο Παραγωγής Οργανικού Λιπάσματος

Ο συνεταιρισμός αξιοποιεί, εκτός των άλλων, και την κοπριά, καθώς «με τη μέθοδο της κομποστοποίησης, μέσω της αερόβιας ζύμωσης τα μετατρέπει σε οργανικό φυσικό λίπασμα κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Στο εργοστάσιο συγκεντρώνονται περίπου 10.000 τόνοι κοπριάς από τα πτηνοτροφεία των παραγωγών και παράγονται 3.500 τόνοι οργανικών λιπασμάτων ετησίως. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ευρέως ως λίπασμα στις γεωργικές καλλιέργειες και έχει άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και των αποδόσεων των καλλιεργειών», αναφέρει ο Λ. Τσακανίκας.

Οφέλη

Η πρωτοβουλία του συνεταιρισμού να επενδύσει σε αυτά τα έργα έχει ως αποτέλεσμα «την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, αλλά και να αποδείξει ότι για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων είναι απαραίτητο να ακολουθούνται τέτοιες διαδικασίες», τονίζει ο Λ. Τσακανίκας και συνεχίζει, λέγοντας ότι «με όλα τα παραπάνω, ο συνεταιρισμός αποδεικνύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του συνεταιρισμού, ενώ δείχνει και τον δρόμο σε άλλες εταιρείες του κλάδου να χρησιμοποιούν ανάλογες πρακτικές». Τέλος, τονίζει ότι άλλοι συνεταιρισμοί δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό, γιατί «δεν έχουν αντιληφθεί τα οφέλη που αποκομίζουμε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων, αλλά και το κυριότερο ίσως πλεονέκτημα που είναι ότι μέσω αυτών των διαδικασιών παράγονται πραγματικά ποιοτικά προϊόντα».

-Διαφήμιση-