Αργολίδα: Δηλώστε τα ψεκαστικά μηχανήματα

Αναγκαίος ο έλεγχος στα ψεκαστικά προκειμένου να δίνονται στο ακέραιο η ενισχύσεις λέει η Πολλαπλή Συμμόρφωση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Aργολίδας και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής ενημερώνει τους κατόχους ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ και σε εφαρμογή του Ν. 4036/27-01-2012 ΦΕΚ Α 8/2012 Άρθρο 38 θα πρέπει οι κάτοχοι των παρακάτω ψεκαστικών μηχανημάτων:

  1. Νεφελοψεκαστήρων (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)
  2. Ψεκαστικών Αγρού (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα ψεκαστικά μηχανήματα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Επίσης όλοι οι κάτοχοι ψεκαστικών μηχανημάτων υποχρεούται μέχρι 26-Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μια επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού Γεωργικών Φαρμάκων

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ).Οι επιθεωρήσεις Θα γίνονται από Εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης  Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων  (ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ)

Μέχρι σήμερα οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία  μας είναι οι παρακάτω : 

1) Κωτσιόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
Τριπόλεως 62, Άργος

2)  Μαρκάκης Δημήτριος του Ιωάννη
2o χλμ Άργους-Πυργέλας, Άργος

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Δήμου Δημήτριος