Αρνητικοί οι περισσότεροι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ για την ελληνική αγροτική οικονομία

Αρνητικοί οι περισσότεροι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ για την ελληνική αγροτική οικονομία

Μειωμένη καταγράφεται η καλλιεργούμενη γεωργική γη στη χώρα μας το 2014 σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της ΕΣΛΤΑΤ. Από τις καλλιεργούμενες, αύξηση σε σχέση με το 2013 καταγράφεται στις εκτάσεις με βαμβάκι κατά 1,6%, όχι όμως και στην παραγωγή, η οποία είναι μειωμένη κατά 6,2%. 

Μεταβολές όμως καταγράφονται και στην ζωική παραγωγή. Ως προς το ζωικό κεφάλαιο, αύξηση το 2014 σε σχέση με το 2013 καταγράφεται μόνο στον αριθμό των βοοειδών κατά 2,7%, των ορνίθων κατά 103,3% και των κυψελών μελισσών κατά 4,9%, ενώ στις άλλες ομάδες καταγράφεται μείωση. Αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η παραγωγή κρέατος, με την παραγωγή κρέατος πουλερικών να παρουσιάζει τη μοναδική αύξηση, της τάξεως του 33,4% σε σχέση με το 2013.

Ενδιαφέρον εμφανίζουν και τα στοιχεία για την παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων, και δη του γάλακτος, που καταγράφει συνολικά μια ελαφρά αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 2013, μαλακού τυριού και αυγών, που καταγράφουν μείωση κατά 9,3% και κατά 2,4% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2013. Σε αυτό το σημείο και βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται αύξηση κατά 8,8% στην παραγωγή γάλακτος προβάτων σε σχέση με το 2013 (η μοναδική αύξηση στην παραγωγή γάλακτος).

Τέλος, και όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά μηχανήματα αύξηση καταγράφεται το 2014 στα ψεκαστικά μηχανήματα, στα αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες και στα κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοκίνητα) – σε σχέση με το 2013.

Αναλυτικά,

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος αναφοράς 2014 ανέρχεται σε 33.341,1 χιλ. στρέμματα.

Η κατανομή των βασικών ομάδων καλλιεργειών ανά έτος όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1 είναι:

 • το 2014 το 53,0% (17.663,3 χιλ. στρεμ.) της καλλιεργούμενης έκτασης χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,0% (670,3 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες   , το 33,3% (11.093,0 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 11,7% (3.914,4 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,
 • το 2013 το 54,4% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.144,2 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (967,1 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 32,0% (11.242,8 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 10,8% (3.806,7 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,
 • το 2012 το 54,6% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.441,6 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (985,7 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 32,0% (11.384,8 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 10,6% (3.787,9 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Οι σημαντικότερες ως προς την έκταση μεταβολές που παρατηρούνται, κατά βασική ομάδα καλλιεργειών είναι:

 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 18,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 7,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 3.889,7 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 4.758,1 χιλ. στρέμματα και 5.165,5 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, μείωση κατά 21,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 0,2% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 1.678,8  χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 2.132,6 χιλ. στρέμματα και 2.129,0 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, αύξηση κατά 1,6% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 6,7% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 2.761,9 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 2.718, 6 χιλ. στρέμματα και 2.914,7 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τομάτες (σύνολο), μείωση κατά 34,8% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 3,4% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 173,4 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 265,8 χιλ. στρέμματα και 275,0 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια, μείωση κατά 15,8% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 938,4 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 1.115,1 χιλ. στρέμματα και 1.148,3 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκάλια, μείωση κατά 19,1% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,7% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 311,6 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 385,2 χιλ. στρέμματα και 387,9 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα – νεκταρίνια, μείωση κατά 14,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 1,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 378,6 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 441,6 χιλ. στρέμματα και 435,7 χιλ. στρέμματα το 2012,
 • στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελιές ελαιοποίησης, αύξηση κατά 7,2% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 1,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 καλλιεργήθηκαν 7.085,5 χιλ. στρέμματα, το 2013 καλλιεργήθηκαν 6.608,3 χιλ. στρέμματα και 6.712,0 χιλ. στρέμματα το 2012.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά ομάδες και είδη, είναι:

 • στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, μείωση κατά 18,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 4,6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 1.063,5 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού, το 2013 παρήχθησαν 1.311,2 χιλ. τόνοι και 1.373,9 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή του αραβοσίτου, μείωση κατά 18,1% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 2,2% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 1.864,0 χιλ. τόνοι αραβοσίτου, το 2013 παρήχθησαν 2.275,2 χιλ. τόνοι και 2.226,2 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή του βαμβακιού, μείωση κατά 6,2% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 10,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 820,3 χιλ. τόνοι βαμβακιού, το 2013 παρήχθησαν 874,7 χιλ. τόνοι και 795,5 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή των ζαχαρότευτλων, αύξηση κατά 0,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 29,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 455,9 χιλ. τόνοι ζαχαρότευτλων, το 2013 παρήχθησαν 453,9 χιλ. τόνοι και 647,8 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή της πατάτας μείωση κατά 31,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 1,8% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 616,3 χιλ. τόνοι πατάτας, το 2013 παρήχθησαν 899,1 χιλ. τόνοι και 882,8 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή της τομάτας μείωση κατά 24,8% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 1,1% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 917,9 χιλ. τόνοι τομάτας, το 2013 παρήχθησαν 1.221,2 χιλ. τόνοι και 1.234,3 χιλ. τόνοι το 2012
 • στην παραγωγή του μούστου, μείωση κατά 19,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 266,1 χιλ. τόνοι μούστου, το 2013 παρήχθησαν 330,5 χιλ. τόνοι και 337,3 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή των πορτοκαλιών μείωση κατά 13,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 3,1% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 754,2 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών, το 2013 παρήχθησαν 875,8 χιλ. τόνοι και 849,6 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή των ροδάκινων – νεκταρινιών, μείωση κατά 33,1% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 10,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 492,7 χιλ. τόνοι ροδάκινων – νεκταρινιών, το 2013 παρήχθησαν 736,2 χιλ. τόνοι και 825,9 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή του ελαιόλαδου, μείωση κατά 15,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 10,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 251,4 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου, το 2013 παρήχθησαν 298,8 χιλ. τόνοι και 331,9 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή των ελιών ελαιοποίησης, αύξηση κατά 42,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 37,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα, το 2014 παρήχθησαν 2.205,0 χιλ. τόνοι ελιών ελαιοποίησης, το 2013 παρήχθησαν 1.547,4 χιλ. τόνοι και 2.466,0 χιλ. τόνοι το 2012.

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αριθμός ζώων

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων, κατά ομάδες και είδη, είναι:

 • ο συνολικός αριθμός των βοοειδών παρουσίασε αύξηση κατά 2,7% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 1,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα το 2014 τα βοοειδή ανήλθαν σε 618.491, το 2013 σε 602.214 και το 2012 σε 611.131,
 • ο συνολικός αριθμός των χοίρων παρουσίασε μείωση κατά 19,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 4,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 οι χοίροι ανήλθαν σε 609.779, το 2013 σε 761.074 και το 2012 σε 792.611,
 • ο συνολικός αριθμός των προβάτων παρουσίασε μείωση κατά 1,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 1,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.481.073, το 2013 σε 8.611.026 και το 2012 σε 8.778.430,
 • ο συνολικός αριθμός των αιγών παρουσίασε μείωση κατά 11,5% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 οι αίγες ανήλθαν σε 4.233.970, το 2013 σε 4.782.003 και το 2012 σε 4.895.244,
 • ο συνολικός αριθμός των ορνίθων παρουσίασε αύξηση κατά 103,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 0,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 οι όρνιθες ανήλθαν σε 62.800.943, το 2013 σε 30.895.094 και το 2012 σε 30.620.384,
 • ο συνολικός αριθμός των κουνελιών παρουσίασε μείωση κατά 39,6% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 3,1% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 τα κουνέλια ανήλθαν σε 715.346, το 2013 σε 1.183.761 και το 2012 σε 1.221.250,
 • ο συνολικός αριθμός των κυψελών μελισσών παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 0,1% το 2013 σε σχέση με το 2012.. Συγκεκριμένα, το 2014 οι κυψέλες μελισσών ανήλθαν σε 1.528.767, το 2013 σε 1.456.711 και το 2012 σε 1.455.013.

Παραγωγή κρέατος

Οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς την παραγωγή κρέατος κατά είδος ζώου, είναι:

 • στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών παρουσίασε μείωση κατά 26,0% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 1,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 51,0 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 69,0 χιλ. τόνοι και 69,8 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων – χοιριδίων παρουσίασε μείωση κατά 9,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 82,8 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 91,2 χιλ. τόνοι και 93,6 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων παρουσίασε μείωση κατά 25,1% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 67,3 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 89,9 χιλ. τόνοι και 92,1 τόνοι το 2012,
 • στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών παρουσίασε μείωση κατά 40,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 3,7% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 29,9 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 50,0 χιλ. τόνοι και 52,0 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (πλην στρουθοκαμήλων) παρουσίασε αύξηση κατά 33,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 11,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 171,3 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 128,5 χιλ. τόνοι και 115,8 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή κρέατος κουνελιών παρουσίασε μείωση κατά 27,6% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 2,6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 5,0 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2013 παρήχθησαν 6,8 χιλ. τόνοι και 7,0 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι σημαντικότερες μεταβολές της παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, ως προς τον όγκο παραγωγής, είναι

 • στη συνολική παραγωγή γάλακτος παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,2% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 2.017,8 χιλ. τόνοι γάλακτος, 2013 παρήχθησαν 2.016,3 χιλ. τόνοι και 2.019,9 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή μαλακού τυριού παρουσίασε μείωση κατά 9,3% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 0,7% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 104,3 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού, το 2013 παρήχθησαν 115,0 χιλ. τόνοι και 114,2 χιλ. τόνοι το 2012,
 • στην παραγωγή αυγών παρουσίασε μείωση κατά 2,8% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 2,4% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 παρήχθησαν 1.741,5 εκατ. αυγά, το 2013 παρήχθησαν 1.792,1 εκατ. αυγά και 1.750,5 εκατ. αυγά το 2012.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων ως προς τον αριθμό τους έχουν ως ακολούθως:

 • στους γεωργικοί ελκυστήρες, μείωση κατά 1,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 380.229 ελκυστήρες, το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 387.728 και 389.927 το 2012,
 • στα ψεκαστικά μηχανήματα, αύξηση κατά 4,7% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,8% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 240.314 ψεκαστικά μηχανήματα, το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 229.567 ψεκαστικά μηχανήματα και 231.332 το 2012,
 • στις ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων, μείωση κατά 4,0% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,4% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 146.224 ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων, το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 152.257 ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων και 152.871 το 2012,
 • στα αρδευτικά συγκροτήματα τεχνητής βροχής, μείωση κατά 11,2% το 2014 σε σχέση ,ε το 2013 και μείωση κατά 0,4% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 134.491 αρδευτικά συγκροτήματα τεχνικής βροχής, το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 151.428 αρδευτικά συγκροτήματα τεχνικής βροχής και 152.075 το 2012,
 • στα αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες, αύξηση κατά 22,6% το 2014 σε σχέση με το 2013 και μείωση κατά 0,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 186.143 αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες, τ151,ο 2013 χρησιμοποιήθηκαν 151.776 αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες και 152.259 το 2012,
 • στα κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοκίνητα), αύξηση κατά 28,9% το 2014 σε σχέση με το 2013 και αύξηση κατά 0,8% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2014 χρησιμοποιήθηκαν 334.478 κλαδευτικά μηχανήματα, το 2013 χρησιμοποιήθηκαν 259.394 κλαδευτικά μηχανήματα και 257.241 το 2012.