Ασφυξία στην καπνοκαλλιέργεια, εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω φορολογίας

Ασφυξία στην καπνοκαλλιέργεια, εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω φορολογίας

Ο καπνός αποτελεί οικογενειακή παράδοση, μονοκαλλιέργεια, λύση ανάγκης για πολλούς παραγωγούς, κάποιοι εκ των οποίων σταδιακά βλέπουν την έξοδο. Το προϊόν δεν εμφανίζει έξοδα, καθώς παράγεται με χειρωνακτική οικογενειακή εργασία. «Το κόστος εργασίας της οικογένειας δεν αφαιρείται από το κόστος παραγωγής, οπότε το παραγόμενο προϊόν προσμετρείται ως καθαρό έσοδο, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να φορτώνεται όλον τον φόρο (26% + 26% προκαταβολή +22% ΕΦΚΑ). Άρα, το ποσοστό φορολογίας ξεπερνά το 70% για παραγωγή καπνού. Ζητάμε συνεχώς την εξαίρεση του καπνοπαραγωγού και του προϊόντος από αυτό το καθεστώς φορολόγησης λόγω της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας. Μια οικογένεια δουλεύει από τον Μάιο καθημερινά επί 10 ώρες για να βγει η παραγωγή», περιγράφει ο Βασίλης Μελενεκλής, πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού. Η Διεπαγγελματική ζητάει να συμπεριληφθούν οι εργατοώρες στο κόστος παραγωγής, ώστε ο παραγωγός να έχει ελάφρυνση, καθώς ο καπνός δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε λίπασμα και φάρμακα.

Μαύρος καπνός

Η υψηλή φορολογία δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελπίδας. Η ποικιλία Κατερίνης στην Πιερία εγκαταλείπεται πρώτη και ακολουθούν τα Βιρτζίνια. Η Δράμα εγκαταλείπει επίσης τον καπνό, μας λέει ο Δραμινός πρόεδρος, κρίνοντας από τους συναδέλφους του. «Σήμερα, απέμειναν 16.000 οικογένειες που ασχολούνται με τον καπνό από τους οποίους οι 13.000-14.000 δεν έχουν εναλλακτική λύση καλλιέργειας. Ο παραγωγός δεν μπορεί ούτε από την ενιαία ενίσχυση να πάρει ένα ποσό, λόγω των μεγάλων αναγκών που προέκυψαν στον αγροτικό χώρο. Όλα είναι κατασχεμένα, όλοι έχουμε διαταγές πληρωμής από τράπεζες, ασφάλειες, δημόσιο». Θυμίζει ότι πέρυσι ζητούσαν «όχι άλλη φορολογική αύξηση στα προϊόντα καπνού» γιατί αυτό θα ανέβαζε το λαθρεμπόριο. Στα παραπάνω προστίθεται ο αντικαπνιστικός αγώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Να πάψουν να υποκρίνονται πίσω από την αντικαπνιστική εκστρατεία γιατί πρώτα επιβάλλεται να αποφασίσουν κατά της παραγωγής τσιγάρων στο έδαφός της και μετά να στραφούν ενάντια στους παραγωγούς». Τονίζει ότι η Διεπαγγελματική δεν τάσσεται κατά της αντικαπνιστικής εκστρατείας, αντίθετα προτίθεται να συμβάλλει στην ενημέρωση των μαθητών για τις συνέπειες του καπνίσματος.

ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

112 οικογένειες καπνοπαραγωγών πανελλαδικά είναι σε απόγνωση καθότι παραμένουν απλήρωτοι από την ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. Η θυγατρική της Εθνικής (ΠΑΕΓΑΕ) δέσμευσε περίπου 1.400 τόνους καπνού, έχοντας διαπιστώσει έλλειμμα μεγάλων ποσοτήτων. Με προσωρινή δικαστική απόφαση τον Μάρτη οι παραγωγοί μετέφεραν τα καπνά (παραγωγής του 2016) σε αποθήκες για να τα πουλήσουν, αλλά λόγω ένστασης της ΠΑΕΓΑΕ, η διαδικασία διακόπηκε. Η Διεπαγγελματική κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. «Κλείνει ο πέμπτος μήνας και δεν βγήκε η απόφαση. Έχουμε προϊόντα στοιβαγμένα σε ενοικιαζόμενες αποθήκες. Κάθε μέρα το προϊόν υποβαθμίζεται. Πουλήσαμε ένα προϊόν και δεν πληρωθήκαμε, για αυτό το πήραμε πίσω». Οι παραγωγοί έχουν τον τίτλο κυριότητας, δεν μπορούν όμως να πουλήσουν γιατί θεωρείται προϊόν αντιδικίας. Περιμένουν τη δικαστική απόφαση για να κατοχυρωθούν τα καπνά στους ίδιους. Ο κ. Μελενεκλής ελπίζει ότι το σύστημα θα αποδώσει τα του παραγωγού στον παραγωγό.