Αθ. Αγγελάκης – Πρόεδρος Διεπαγγελματικής Πτηνοτροφίας: «Έχει πολλούς λόγους η πολιτεία να στηρίξει την πτηνοτροφία»

Την ανάγκη να μην γίνει η κρίση του κορωνοϊού αφορμή για να διακοπεί η αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών πτηνοτροφικών επιχειρήσεων αλλά και να στηριχθούν οι Έλληνες εκτροφείς οι οποίοι δυσκολεύονται σήμερα να διαθέσουν έως και το 60% της παραγωγής τους υπογραμμίζει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας, Αθανάσιος Αγγελάκης. Όπως τονίζει ο ίδιος, στους άμεσους στόχους της Διεπαγγελματικής συγκαταλέγεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας με στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους και θα χρησιμεύσει ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής.

Πόσο έχει αλλάξει η κρίση του κορωνοϊού την αγορά;

Οι έκτακτες συνθήκες στις οποίες καλούνται όλοι οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν, επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, και τον κλάδο της πτηνοτροφίας. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει η Διεπαγγελματική από τα μέλη της, ήδη από την ανακοίνωση των μέτρων εμφανίστηκε μείωση του όγκου πωλήσεων στον τομέα του HORECA, η οποία για ορισμένες επιχειρήσεις έφτασε το 40%. Όπως γίνεται αντιληπτό, μία τέτοια πτώση θα επηρεάσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας φτάνοντας μέχρι τον παραγωγό.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις;

Αν και αρχικά οι ΚΑΔ του κλάδου δεν είχαν συμπεριληφθεί στους ενισχυόμενους, στη συνέχεια υπήρξε μέριμνα για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις (μεταποίηση-ζωοτροφές). Εντούτοις, μέχρι σήμερα η πρωτογενής παραγωγή, δηλαδή η εκτροφή κοτόπουλου, δεν έχει συμπεριληφθεί, καθώς το υπουργείο θεωρεί ότι δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Όμως, λόγω της μείωσης της ζήτησης και των πωλήσεων, ο Έλληνας πτηνοτρόφος αδυνατεί να διαθέσει το 40%-60% από τα εκτρεφόμενα κοτόπουλα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ζημίες τις εκμεταλλεύσεις. οι οποίες θα δυσκολευτούν να επανέλθουν μετά το πέρας της κρίσης, όταν θα κληθούν να καταβάλουν και το κόστος των νέων εκτροφών. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να αναγνωρίσω ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε θετική ανταπόκριση εκ μέρους του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να συζητήσει μαζί μας τα ζητήματα που προέκυψαν και τις προτεινόμενες, από πλευράς μας, λύσεις.

Πόσο επηρεάζει τον κλάδο το μέτρο του «παγώματος» των επιταγών;

Οι εταιρίες του κλάδου που έχουν ανοιχτή γραμμή χρηματοδότησης από τις τράπεζες (πλαφόν) για την εξυπηρέτηση των επιταγών τους, δεν επηρεάστηκαν. Υπάρχει όμως μία μερίδα επιχειρήσεων η οποία διατηρεί τις επιταγές πελατών της, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, το πάγωμα των επιταγών λειτούργησε ευεργετικά.

Στις προτάσεις που κάναμε προς το υπουργείο συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση του συγκεκριμένου μέτρου με συμπληρωματικές ενέργειες, όπως η έκδοση χρηματοδοτικών – τραπεζικών προϊόντων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στις πιέσεις των διεθνών προμηθευτών προς τις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Προσφάτως, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μάς προϊδέασε για νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, τα οποία αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Πώς έχει διαμορφωθεί το κόστος παραγωγής;

Λόγω της πανδημίας, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά και οι λόγοι έχουν να κάνουν με τα προβλήματα στη μεταφορά φορτίων ζωοτροφών παγκοσμίως. Ενδεικτικά, αναφέρω την αναστολή της λειτουργίας ορισμένων λιμανιών της Κεντρικής Αμερικής, απ’ όπου διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος σόγιας παγκοσμίως, ενώ προσφάτως ανακοινώθηκε άρση των εξαγωγών σίτου από Ρουμανία και Ρωσία. Επιπλέον, τα φορτία παραμένουν στα πλοία έως και 14 μέρες λόγω της καραντίνας, με αποτέλεσμα οι ελλείψεις σε ζωοτροφές να είναι σημαντικές.

Ποια ήταν η εικόνα των επιχειρήσεων του κλάδου πριν εκδηλωθεί η πανδημία;

Ο κλάδος ήταν ιδιαίτερα ενεργός, με πολλές από τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν και να υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, όπως καταγράφεται και στα στοιχεία τελευταίας τριετίας της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής, όπως και αύξηση των πωλήσεων. Αυτή η θετική εικόνα αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο για να στηρίξει η πολιτεία την ελληνική πτηνοτροφία, ώστε να μην ανακοπεί η αναπτυξιακή της πορεία λόγω του κορωνοϊού.

Ώριμες πλέον οι συνθήκες για εξαγωγική δραστηριότητα

Ποιοι είναι οι στόχοι της Διεπαγγελματικής το αμέσως επόμενο διάστημα;

Πέραν όσων προανέφερα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία του κλάδου, οι μεταβολές, οι τάσεις και οι προοπτικές που καταγράφονται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα διατίθεται στα μέλη μας ως βοήθημα στη χάραξη της στρατηγικής τους. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τη βάση συζήτησης, έρευνας και χάραξης πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους σχετικούς επιστήμονες και τους ειδικούς συνεργάτες μας. Σκοπός είναι η ελληνική πτηνοτροφία να καταφέρει να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκτροφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Ο.Πτ. φιλοδοξεί να είναι το όχημα διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας στις ελληνικές πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

Eπίσης, βασικό μας μέλημα είναι η αναγνώριση και η διάδοση του «Ελληνικού Κοτόπουλου» ως ένα από τα πλέον ποιοτικά παραγόμενα προϊόντα. Πλέον, η ελληνική αγορά δεν αποτελεί τον μοναδικό στόχο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Η πρόσφατη κρίση το απέδειξε και πάλι. Είναι αναγκαίο να επιμεριστεί ο εμπορικός κίνδυνος, να υπάρχουν εναλλακτικές. Άλλωστε, τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά, ασφαλή και συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα. Οι συνθήκες είναι ώριμες για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τι σηματοδοτεί για τον κλάδο η συγκρότηση της Διεπαγγελματικής;

Η Ε.Δ.Ο.Πτ. αποτελεί την έκφραση της ανάγκης των φορέων του κλάδου για συλλογική εκπροσώπηση σε μια πολύ σημαντική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, είναι πλέον αντιληπτό από το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του ότι η εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων είναι επιβεβλημένη, αν θέλουμε η ελληνική πτηνοτροφία να συνεχίσει να αναπτύσσεται. H εκπροσώπησή μας θα είναι συντονισμένη και θα στηρίζεται σε τεχνοκρατικά κριτήρια, με γνώμονα την βελτίωση του κλάδου συνολικά.

Πώς βλέπετε το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα;

Το ελληνικό κοτόπουλο είναι ένα προϊόν αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή, ο οποίος εμπιστεύεται τις εγχώριες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Είναι ένα αγαθό συμβατό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής και γι’ αυτό κερδίζει διαρκώς την εμπιστοσύνη του. Η ελληνική πτηνοτροφία έχει ιστορία και θα έχει και μέλλον.