Αθέμιτο ανταγωνισμό στις εξαγωγές εσπεριδοειδών στην Ουκρανία καταγγέλλει η ΔΑΟΚ Αργολίδας

Για αθέμιτο ανταγωνισμό περιοχών της Β. Ελλάδος, σε βάρος των εξαγωγέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αργολίδας, όσον αφορά τις εξαγωγές εσπεριδοειδών προς την Ουκρανία, κάνει λόγο έγγραφο που απέστειλε στις 19/1 στο ΥπΑΑΤ ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Αργολίδας Δημήτρης Δήμου.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ενώ η ΔΑΟΚ Αργολίδας έχει αιτηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους του ΥπΑΑΤ ώστε να επιτευχθεί η καθ’ όλα νομότυπη διαδικασία εξαγωγής εσπεριδοειδών προς την Ουκρανία – η οποία έχει θέσει σε καραντίνα προϊόντα από περιοχές που πλήττονται από τη Μύγα Μεσογείου – διαπιστώθηκε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εξαγωγές εσπεριδοειδών προς την Ουκρανία από άλλους νομούς. Το θέμα έγινε γνωστό μετά από κοινοποίηση του εγγράφου της ΔΑΟΚ Αργολίδας από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγέων Incofruit – Hellas.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ακόμη πως με το έγγραφο αυτό δίδονται οδηγίες για την εξαγωγή εσπεριδοειδών στην Ουκρανία και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους υπεύθυνους των συσκευαστηρίων του νομού Αργολίδας για την εξαγωγή εσπεριδοειδών για αντιμετώπιση της Μύγας Μεσογείου.

Ακολουθεί αναλυτικά το έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αργολίδας με θέμα «Εξαγωγές εσπεριδοειδών στην Ουκρανία»:

«Με το έγγραφο με θέμα «Εξαγωγές καρπών εσπεριδοειδών στην Ουκρανία – κάλυψη φυτ/κών απαιτήσεων» (13045/5-12-2014) ζητούσαμε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ με θέμα την κάλυψη φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της Ουκρανίας. Περιμένοντας κάποια απάντηση από την δική σας πλευρά, διαπιστώνουμε ότι εν τω μεταξύ πραγματοποιούνται εξαγωγές εσπεριδοειδών προς την Ουκρανία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το 2015 εξήχθησαν 5.869.147 κιλά εσπεριδοειδών με την υποβολή 362 αναγγελιών, ενώ το 2016 εξήχθησαν 12.375.629 κιλά εσπεριδοειδών με την υποβολή 832 αναγγελιών. Σημειώνεται ότι πολλές από τις παραπάνω αναγγελίες υποβλήθηκαν σε 6 ΔΑΟΚ (Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας-Έδεσσα, Πέλλας-Γιαννιτσά) περιοχών, όπου δεν υπάρχει παραγωγή εσπεριδοειδών, ενώ ορισμένες αφορούσαν εσπεριδοειδή της Αργολίδας, τα οποία τυποποιήθηκαν σε συσκευαστήριο του νομού και για τα οποία δεν ζητήθηκε «Έντυπο καταγραφής των προβλεπόμενων ελέγχων».

Τα προαναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ και μπορούν να επαληθευτούν και να ζητηθούν αναλυτικότερες πληροφορίες.

Τα παραπάνω δεδομένα συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των εξαγωγέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αργολίδας, αφού και στις προαναφερθείσες περιοχές ενδημεί η Μύγα της Μεσογείου που είναι το κύριο παθογόνο καραντίνας για την Ουκρανία. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και διενεργώντας αυστηρούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων – ISPM 31 – καθώς και τις απόψεις όπως αναφέρθηκαν στο σχετικό έγγραφό μας (3089/27-4-2015 «Αποστολή απόψεων επί του σχεδίου κατευθυντήριων οδηγιών μεθοδολογίας δειγματοληψίας»), θα επιτρέπει την εξαγωγή εσπεριδοειδών προς την Ουκρανία, σε όσα συσκευαστήρια πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού εγγράφου (307894/45089/25-11-2016 με θέμα «Απαιτήσεις Φυτοϋγειονομικού ελέγχου»). Και συγκεκριμένα:

Προληπτικά μέτρα – παρακολούθηση

Υποχρέωση των υπευθύνων των συσκευαστηρίων θα πρέπει να είναι η λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου ύπαρξης παθογόνων καραντίνας στο τελικό εξαγώγιμο προϊόν. Έτσι για την περίπτωση της Μύγας Μεσογείου ( Ceratitis capitata), η οποία αποτελεί παθογόνο καραντίνας για αρκετές τρίτες χώρες αλλά και για την Ουκρανία, θα πρέπει

  • Να γίνεται επιλογή των προϊόντων από κτήματα που δεν έχουν προσβολή
  • Να γίνεται αποθήκευση υπό ψύξη
  • Να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής εισόδου των εντόμων στους χώρους του συσκευαστηρίου (κατασκευή τοιχωμάτων, οροφής, θυρών και παραθύρων που αποτρέπουν την είσοδο εντόμων, χρήση εντομοστεγών πλεγμάτων, τοποθέτηση κουρτινών πλαστικών λωρίδων, κλπ)
  • Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαλογή από εκπαιδευμένο προσωπικό
  • Να παρακολουθείται η ύπαρξη εντόμων με χρήση κατάλληλων παγίδων

Τα παραπάνω θα πρέπει να εντάσσονται στο σχέδιο ανάλυσης κινδύνου της επιχείρησης και συστήνεται να υπάρχει στενή συνεργασία με εγκεκριμένες εταιρείες απεντομώσεων για τον περιορισμό των πιθανών κινδύνων. Τέλος, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας μας θα ζητούν από τα συσκευαστήρια που προτίθεται να εξάγουν στην Ουκρανία τη σχετική τεκμηρίωση να χορηγήσουν πιστοποιητικά φυτοϋγείας».