Περίπου 1,8 εκατομμύρια θάνατοι και σχεδόν 2 εκατομμύρια περιπτώσεις άσθματος αποδόθηκαν στην ατμοσφαιρική ρύπανση για το 2019, σύμφωνα με δύο παγκόσμιες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «The Lancet Planetary Health».

Αμφότερες οι δημοσιεύσεις υπογραμμίζουν τη «διαρκή ανάγκη» για στρατηγικές για τον μετριασμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση της έκθεσης σε επιβλαβείς εκπομπές, ενώ ως πιο ευάλωτες ομάδες ταξινομούνται οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 86% των ανθρώπων που ζουν σε αστικές περιοχές παγκοσμίως, εκτίθενται σε υπερβολικές εκπομπές αιωρούµενων σωματιδίων.

Αυτή η κατάσταση βρέθηκε ότι είχε άμεση σύνδεση με 1,8 εκατομμύρια θανάτους σε αστικά περιβάλλοντα το 2019. Η δεύτερη μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια περιπτώσεις άσθματος μεταξύ παιδιών σε όλο τον κόσμο συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση από το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το οποίο σχετίζεται κυρίως με την οδική κυκλοφορία.

Δύο στις τρεις τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν σε πόλεις. Τα ευρήματα έρχονται σε μια χρονική συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ευθυγραμμίζοντάς τα περισσότερο με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

www.euractiv.com