Ψηλώνει το ανώτατο όριο ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού για 11 Περιφέρειες

Αυξάνεται το ποσοστό ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού για 11 Περιφέρειες

Κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αναμένεται να αυξηθούν από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κρατικών ενισχύσεων σε 11 τουλάχιστον περιφέρειες της χώρας.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας η οποία οδήγησε σε περαιτέρω πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και προκάλεσε έτσι την ανάγκη για αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).

Όπως σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμά της η «Καθημερινή», οι αλλαγές στον ΧΠΕ πρακτικά σημαίνουν αύξηση των κρατικών ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο, τον 4399/2016.

Με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του ΧΠΕ, τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων θα διαμορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:

  • Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από 25% που είναι σήμερα σε 35% από την 1/1/2017.
  • Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15% που είναι σήμερα σε 25%.
  • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην Ευρυτανίας) από 10% που είναι σήμερα σε 20%.
  • Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το όριο των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 10% και η Κομισιόν δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για αύξησή του. Το υπουργείο Οικονομίας, πάντως, βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτύχει αύξηση του ποσοστού κρατικών ενισχύσεων και στις δύο αυτές περιφέρειες.

Σημειώνεται εδώ ότι για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες κάτω από 50 εκατ. ευρώ, τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές.

Σύμφωνα, πάντως, και με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, τα προαναφερθέντα ποσοστά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατικές ενισχύσεις ως εξής: για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης ενίσχυσης, όχι όμως το ποσοστό που ισχύει για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, εάν σε μια περιφέρεια το μέγιστο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης βάσει του ΧΠΕ είναι 35% (αυτό που ισχύει δηλαδή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), θα δοθεί το 15% που είναι το κανονικό όριο. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης. Οι αποφάσεις για τον νέο ΧΠΕ αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους. Ο ισχύων σήμερα ΧΠΕ είχε διαμορφωθεί με βάση τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008-2010, ενώ η αναθεώρηση θα βασισθεί στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2012-2014.

Ενδεικτικά, στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ξεπερνούσε την περίοδο 2008-2010 το 82% του μέσου όρου της Ε.Ε.-28, ενώ με βάση τα στοιχεία του 2012-2014 έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 75% του μέσου κοινοτικού όρου. Στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 60% του μέσου κοινοτικού όρου.