Αύξηση 61% στην παραγωγή γάλακτος προβάτων με συγκεκριμένη μέθοδο εκτροφής

Αναπαραγωγή Προβάτων Φυλής Φριζάρτα
Φυλή προβάτων Φριζάρτα
-Διαφήμιση-

Δύο ελληνικοί συνεταιρισμοί, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Προβάτων Φυλής Φριζάρτα και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων «Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας», ανήκουν στους ολοένα και περισσότερους συνεταιρισμούς της Ευρώπης που χρησιμοποιούν καινοτόμες εφαρμογές για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα του κεφαλαίου τους. Αυτές περιλαμβάνουν καινοτόμες πρακτικές στην αναπαραγωγή των αιγοπροβάτων για ταχύτερη γενετική πρόοδο, χρήση εναλλακτικών πηγών ζωοτροφών με αξιοποίηση υποπροϊόντων από φυτικές και δενδρώδεις καλλιέργειες, καινοτόμες μεθοδολογίες και αισθητήρες για καταγραφή ατομικών αποδόσεων των ζώων και γενετική βελτίωση.

Η ευκαιρία των αγροτικών συνεταιρισμών να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες αυτές πρακτικές οφείλεται στο ερευνητικό έργο iSAGE, το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και αποτελεί ένα μέσο για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων εκτροφής προβάτων και των γιδιών στην Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας. Ο Γιώργος Αρσένος, Αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ αναφέρει στην «ΥΧ» πως το έργο επικεντρώνεται σε συμμετοχικές δράσεις, έχοντας ως αφετηρία τους παραγωγούς και το ζωικό κεφάλαιο και στη συνέχεια τους μεταποιητές και τα εμπορικά δίκτυα, ώστε να καταλήξει στον καταναλωτή. Στο έργο εφαρμόζεται ήδη μια σειρά από καινοτομίες στην πράξη, σε διάφορες εκτροφές, στις χώρες που μετέχουν στο έργο.  Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογηθεί η ευκολία εφαρμογής τους και η συμβολή τους στη βιωσιμότητα των εκτροφών. Ένα τέτοιο εργαλείο, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, είναι το PGtool, που χρησιμοποιείται ήδη στις εκμεταλλεύσεις». 

Αύξηση 61% στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος

Κατά τη διάρκεια του έργου, αξιολογούνται διάφορες μορφές εκτροφής, ώστε συγκριτικά να καταγραφούν εκείνες που μπορούν να αυξήσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

-Διαφήμιση-

Οι Έλληνες ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο παρουσίασαν πρόσφατα τη μέθοδο εκτροφής προβάτων, κατά την οποία χώρισαν τα ζώα της εκμετάλλευσης σε δύο διαφορετικές ομάδες.

Στη μία ομάδα, τα μικρά πρόβατα χωρίστηκαν από τις μητέρες για 12 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενώθηκαν πάλι μετά το πρωινό άρμεγμα. Η παραγωγή γάλακτος από τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν 61% μεγαλύτερη από την ομάδα προβάτων που συμμετείχε στην καθιερωμένη εκτροφή.

Ο Γ. Αρσένος τονίζει πως «με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής, θα αναδειχθούν οι βασικοί συντελεστές που καθορίζουν τη βιωσιμότητα και θα επιλεγούν συγκεκριμένοι δείκτες, ώστε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα δοθεί στους εκτροφείς ως διαχειριστικό εργαλείο των εκτροφών. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα από τις έρευνες καταναλωτών, που πραγματοποιούνται, θα δοθεί μια σειρά από προτάσεις για βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων αλλά και δημιουργία νέων, τα οποία θα μπορεί να παραχθούν από μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, καθώς και από τη μεταποιητική βιομηχανία σε μεγαλύτερη κλίμακα.

fyli-frizarta-provataΌλα τα αποτελέσματα, λοιπόν, σχετικά με τις καινοτόμες εφαρμογές σε επίπεδο εκτροφών και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και μετά τη λήξη το έργου».

Φορείς καινοτομίας

Οι δύο ελληνικοί συνεταιρισμοί που αναφέρθηκαν προηγουμένως, σύμφωνα με τον κ. Αρσένο, συμμετέχουν ενεργά στο έργο iSAGE και τα μέλη τους έχουν σημαντική τεχνογνωσία στην εκτροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων και ιδιαίτερα ανοιχτό πνεύμα στην υιοθέτηση καινοτομιών που σχετίζονται με την αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων, την ευζωία των ζώων και την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας. Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι αυτοί οι δύο συνεταιρισμοί μπορεί να λειτουργήσουν ως φορείς καινοτομίας (innovation brokers) για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία.

Η δυνατότητα δημιουργίας φορέων καινοτομίας και οι τρόποι με τους οποίους ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας μπορεί να αναπτύξει και να υιοθετήσει την καινοτομία, ήταν ο κύριος σκοπός συνάντησης που έγινε στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Birmingham της Αγγλίας, με τους συντονιστές των ομάδων εργασίας του iSAGΕ και τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς αιγοπροβάτων της Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και τα οφέλη και οι προοπτικές που αναδύονται μέσα από διαφορετικές καινοτομίες. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σήμανση των ζώων και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, καθώς και καινοτόμα προϊόντα από τους εταίρους του έργου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥThe new AGE: iSAGEiSAGE: μια ισχυρή κοινοπραξία για την αιγοπροβατοτροφία στην Ευρώπη ξεκινά τη δράση της…

Δημοσιεύτηκε από Αγροτικός Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων "Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας" στις Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

-Διαφήμιση-