Αχλαδιά: Άμεση επέμβαση για ψύλλα και βακτηριακό κάψιμο που ευνοούνται από τις καιρικές συνθήκες

Ψύλλα αχλαδιάς

Την εξέταση του οπωρώνα της αχλαδιάς και την άμεση επέμβαση, αν διαπιστωθεί ψύλλα, αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής, διαπιστώθηκαν και προνύμφες τελευταίου σταδίου (L5). Συστήνεται να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του οπωρώνα επιλέγοντας τυχαία 25 δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Στη συνέχεια, να εξεταστούν οι ταξιανθίες για παρουσία αβγών ή προνυμφών. Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αβγών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 5% των ανθοδεσμών, συνιστάται να γίνει άμεσα επέμβαση.

Βακτηριακό κάψιμο

Ιδιαίτερα καταστρεπτική ασθένεια για την αχλαδιά είναι το βακτηριακό κάψιμο, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Οι περισσότερες εμπορικές ποικιλίες είναι ευπαθείς στο βακτήριο και είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες να ξηράνει παραγωγικά δέντρα. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το μαύρισμα των ταξιανθιών, των φύλλων και των βλαστών, που μοιάζουν να είναι καμένα από φωτιά. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου.

Συνιστάται άμεση επέμβαση στις ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθιση και δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση. Από την άνθιση και μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να επιθεωρείτε τα κτήματα, να αφαιρείτε και να καίτε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Οι τομές πρέπει να γίνονται 50-60 εκ. κάτω από το ορατό σύμπτωμα και πάντα με ξηρό καιρό.

Επίσης, να αφαιρείτε τους ταχυφυείς και τα παραβλάσταρα. Να απολυμαίνετε τα εργαλεία με εμβάπτιση σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% για 2-3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε δέντρο. Μετά το τέλος των εργασιών, να πλένετε και να λαδώνετε τα εργαλεία, διότι η χλωρίνη είναι ισχυρό οξειδωτικό.