Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της αχλαδιάς

αχλαδιά φροντίδες
Συμβουλές για την αντιμετώπιση της ψύλλας της αχλαδιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, μετά τη διαπίστωση προνυμφών τελευταίου σταδίου στους αχλαδεώνες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Ελέγχου συστήνει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του οπωρώνα, επιλέγοντας 25 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο, και προτείνει την εξέταση των ταξιανθιών για παρουσία αβγών ή προνυμφών. Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αβγών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 5% των ανθοδεσμών, είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα επέμβαση. Κατά την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και στον χρόνο εφαρμογής.

Επίσης, το Κέντρο Ελέγχου δίνει συμβουλές για το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς, την οποία κατονομάζει ως ιδιαίτερα καταστρεπτική ασθένεια για το δέντρο. Οι περισσότερες εμπορικές ποικιλίες είναι ευπαθείς στο βακτηριακό κάψιμο, ενώ είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες να ξηράνει παραγωγικά δέντρα.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το μαύρισμα των ταξιανθιών, των φύλλων και των βλαστών, που μοιάζουν να είναι «καμένα» από φωτιά. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου. Συνιστάται άμεση επέμβαση στις ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθιση και δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση.

Το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει από την άνθιση και μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να επιθεωρείτε τα κτήματα, να αφαιρείτε και να καίτε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Οι τομές πρέπει να γίνονται 50 – 60 εκ. κάτω από το ορατό σύμπτωμα και πάντα με ξηρό καιρό. Επίσης, να αφαιρείτε τους ταχυφυείς και τα παραβλάσταρα. Να απολυμαίνετε τα εργαλεία με εμβάπτιση σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% για 2 – 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε δέντρο. Μετά το τέλος των εργασιών, να πλένετε και να λαδώνετε τα εργαλεία, διότι η χλωρίνη είναι ισχυρό οξειδωτικό.