Αυξάνονται οι υπογραφές για την ευρωπαϊκή διακήρυξη ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα

-Διαφήμιση-

Την προσπάθεια μετάβασης σε ένα ψηφιακό μέλλον, στο οποίο κάθε αγρότης θα απολαμβάνει τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας ανέδειξε με την ψήφο της η Βουλγαρία, η οποία έγινε το 25ο κράτος-μέλος από τα 28 που υπέγραψε τη διακήρυξη συνεργασίας: «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές», που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο.

Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερή δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων να δώσουν ώθηση στην ψηφιοποίηση ολόκληρου του αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη.

Η δήλωση καλεί τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στα ακόλουθα σημεία:

✱ Ενίσχυση της υποστήριξης της έρευνας σε τομείς όπως η έξυπνη γεωργία και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
✱ Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής καινοτομίας για έναν ευφυή ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.
✱ Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για έξυπνες εφαρμογές αγροδιατροφής.

Καλωσορίζοντας τις υπογραφές, ο αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Andrus Ansip, η Mariya Gabriel, επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία και ο Phil Hogan, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσαν ότι «η ευρωπαϊκή γεωργία και οι αγροτικές περιοχές πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας.

Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της συνεργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και η ευημερία των πολιτών που ζουν σε αγροτικές περιοχές».

-Διαφήμιση-