Αυξάνονται οι υπογραφές για την ευρωπαϊκή διακήρυξη ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα

Την προσπάθεια μετάβασης σε ένα ψηφιακό μέλλον, στο οποίο κάθε αγρότης θα απολαμβάνει τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας ανέδειξε με την ψήφο της η Βουλγαρία, η οποία έγινε το 25ο κράτος-μέλος από τα 28 που υπέγραψε τη διακήρυξη συνεργασίας: «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές», που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο.

Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερή δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων να δώσουν ώθηση στην ψηφιοποίηση ολόκληρου του αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη.

Η δήλωση καλεί τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στα ακόλουθα σημεία:

✱ Ενίσχυση της υποστήριξης της έρευνας σε τομείς όπως η έξυπνη γεωργία και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
✱ Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής καινοτομίας για έναν ευφυή ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.
✱ Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για έξυπνες εφαρμογές αγροδιατροφής.

Καλωσορίζοντας τις υπογραφές, ο αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Andrus Ansip, η Mariya Gabriel, επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία και ο Phil Hogan, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσαν ότι «η ευρωπαϊκή γεωργία και οι αγροτικές περιοχές πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας.

Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της συνεργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και η ευημερία των πολιτών που ζουν σε αγροτικές περιοχές».