Με αυξημένο προϋπολογισμό και αγορά όμορων αγροτεμαχίων τα Σχέδια Βελτίωσης

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ

Με το βλέμμα στην AGROTICA ετοιμάζεται το ΥΠΑΑΤ να ανακοινώσει με κάθε επισημότητα την προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, και δη του νέου Yπομέτρου 4.1.5, με τον προϋπολογισμό να αναμένεται να φτάσει τελικά τα 230 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, πρώτα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η πρόσκληση μέσα στον Οκτώβριο, όπως εξάλλου είχε αποκαλύψει πρώτη η «ΥΧ, για να δημοσιευτεί στη συνέχεια η πρόσκληση τον Νοέμβριο.

Η ενεργοποίησή της, όμως, για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο, με το ΥΠΑΑΤ να εκτιμά ως πιο πιθανή χρονική περίοδο τα τέλη του έτους.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης θα περιλαμβάνει προσθήκες, όσον αφορά τις επιλέξιμες επενδύσεις, αφού όπως προανήγγειλε ο υπουργός, Γ. Γεωργαντάς, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ για τα Σχέδια, μέσω του υπομέτρου θα παρέχεται η δυνατότητα σε αγρότες να επιδοτηθούν για την αγορά όμορων αγροτεμαχίων.

Με τον τρόπο αυτόν, όπως είπε, θα αντιμετωπιστεί εν μέρει το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα, που είναι η μεγάλη κατάτμηση αγροτικής γης και ότι «με τη συνένωση αγροτεμαχίων θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή». Επιπλέον, όπως αποκάλυψε, στις επιλέξιμες επενδύσεις θα περιλαμβάνεται και η κατασκευή ή η χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για τη στέγαση εργατών γης.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Κατά τα άλλα, οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

✱ Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

✱ Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

✱ Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

Εύλογο κόστος

Επιπλέον, σχεδόν έτοιμος είναι ο κατάλογος με το ανώτατο επιλέξιμο κόστος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με βάση το είδος και τον τύπο του. Όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Αύγουστο η «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, επεξεργάστηκε το μέγιστο επιλέξιμο κόστος αγοράς εξοπλισμού, με βάση το είδος και τον τύπο του, και όχι με την επωνυμία του (εμπορικό σήμα).

Για παράδειγμα, εάν αφορά ελκυστήρα, στον πίνακα θα αναφέρεται το εύλογο κόστος ανά κατηγορία ιπποδύναμης και όχι με βάση την εμπορική του ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προσδιοριστεί και πίνακας σχετικά με το επιλέξιμο κόστος αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών ΑΠΕ κ.ά.

Όσο για την τυπική απόδοση, όλα δείχνουν ότι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της «ΥΧ» πριν από λίγους μήνες, περί υιοθέτησης του μοντέλου που ακολουθήθηκε κατά την τελευταία πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες.

Προϋπολογισμός

Υπενθυμίζεται ότι για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης είχαν εξασφαλιστεί 180 εκατ. ευρώ από το Μέσο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, «με νομικές δεσμεύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκατ. ευρώ, θα προκηρυχθεί η Δράση 4.1.5 σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υπερδέσμευση περίπου 30%)».

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα, οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

✱ Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του Υπομέτρου 6.1 «Νέοι Αγρότες» κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή του αιτήματός του.

✱ Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.

✱ Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Επιδότηση αγροτών για αγορά όμορων αγροτεμαχίων και για κατασκευή οικίσκων για εργάτες γης ανακοίνωσε ο Γ. Γεωργαντάς

Αιτήσεις ενίσχυσης

Τον Δεκέμβριο, και με την προϋπόθεση να είναι έτοιμο το ΠΣΚΕ, θα ξεκινήσει η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι η υποβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ηλεκτρονικά).

Αξιολόγηση

Τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, «για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης».