Αύξηση στο 90% της χρηματοδότησης για καινοτόμες επενδύσεις από νέους αγρότες ζητούν από την πορτογαλική προεδρία οι COPA – COGECA

Περισσότερα κίνητρα στους νέους αγρότες για την αγορά γης και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ζητούν από την πορτογαλική προεδρία οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές ενώσεις COPA – COGECA, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη νέα ΚΑΠ.

Σε επιστολή τους προς την υπουργό Γεωργίας της Πορτογαλίας και πρόεδρο του Συμβουλίου, Μαρία ντο Σέου Αντούνες, λίγες ημέρες μετά τον υπερ-τρίλογο, επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο ενίσχυσης/συγχρηματοδότησης για την αγορά γης, ενώ προτείνουν και αυξημένο ποσοστό κάλυψης δαπανών για καινοτόμες επενδύσεις.

Ειδικότερα, οι COPA – COGECA προτείνουν αύξηση κατά 30% της ενίσχυσης προς τους νέους αγρότες μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων και κατά 40% για την αγορά γης, ακόμη και χωρίς τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. «Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αύξηση στο 90% του ποσοστού ενίσχυσης για καινοτόμες επενδύσεις με “διπλή απόδοση”, όσον αφορά την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα», υπογραμμίζουν.

Τέτοιες επενδύσεις, όπως εξηγούν, πρέπει να έχουν στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, συλλογικών επενδύσεων, την προστασία των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισμούς, τη βελτίωση των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας της παραγωγής (από καιρικές και άλλες συνθήκες) προτείνουν τα μέτρα αυτά να είναι επιλέξιμα με ποσοστό χρηματοδότησης 100%.

Οι COPA – COGECA πιστεύουν ότι οι επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη πρέπει επίσης να υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρίως όταν αφορούν τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.