Αύξηση του ανώτατου ορίου για τα de minimis στα 37.000 ευρώ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε δημόσια διαβούλευση η αναθεώρηση
18/06/2024
1' διάβασμα
afxisi-tou-anotatou-oriou-gia-ta-de-minimis-sta-37-000-evro-proteinei-i-evropaiki-epitropi-323926

Σε δημόσια διαβούλευση έχει θέσει έως τις 21 Ιουλίου 2024 η Κομισιόν το σχέδιο στοχευμένων τροποποιήσεων των κανόνων για τα μικρά ποσά κρατικών ενισχύσεων (de minimis) στον γεωργικό τομέα («κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα»).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο τροποποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

gaia-sense

✱ Την αύξηση του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά επιχείρηση σε διάστημα τριών ετών, από 25.000 ευρώ σε 37.000 ευρώ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

 Την προσαρμογή των εθνικών ανώτατων ορίων, τα οποία υπολογίζονται με βάση την αξία της γεωργικής παραγωγής. Οι ισχύοντες κανόνες λαμβάνουν υπόψη την περίοδο αναφοράς 2012-2017 για τον υπολογισμό αυτόν.

Σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται για περίοδο τριών φυσικών ετών αντί τριών οικονομικών ετών

Η εν λόγω περίοδος αναφοράς επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την περίοδο 2012-2023, γεγονός που θα επιτρέψει να ληφθεί υπόψη η αυξημένη αξία της γεωργικής παραγωγής, ιδίως κατά τα τελευταία έτη, και κατ’ επέκταση να αυξηθεί το εθνικό ανώτατο όριο για όλα τα κράτη-μέλη.

 Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται για περίοδο τριών φυσικών ετών αντί τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

 Τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς που χρησιμοποιούν επί του παρόντος σύστημα υπεύθυνης δήλωσης.

Σημειώνεται ότι με την αναθεώρηση θα παραταθεί η περίοδος ισχύος του κανονισμού έως το 2032.