Αυστρία: Ανασταλτικός παράγοντας στην εξάπλωση ασθενειών η έλλειψη συνδεσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού χοιρινού

Τα μικρά και αυτοτελή δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των αυστριακών εκμεταλλεύσεων, των σφαγείων και των άλλων κόμβων στην αλυσίδα εφοδιασμού χοιρινού της χώρας επηρεάζουν ανασταλτικά την πιθανότητα υπερμετάδοσης ζωονοσογόνων λοιμώξεων, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας.

Η σχετική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, ανέλυσε τον τρόπο σύνδεσης της βιομηχανίας χοιρινού κρέατος: Τους δεσμούς μεταξύ σφαγείων, κόμβων εφοδιασμού και εκμεταλλεύσεων και πώς η διάρθρωσή τους αυξάνει ή μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Μόνον τα σφαγεία δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, λόγω του περιορισμένου αντικτύπου τους στο ξέσπασμα μιας λοιμώδους νόσου. Συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές χοιρινού κρέατος μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2021, η μελέτη κατέγραψε 40.951 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και 1.917.584 αρχεία κίνησης.

Όπως διαπιστώθηκε, η βιομηχανία χοιρινού κρέατος της Αυστρίας όχι μόνο είναι αξιοσημείωτα αυτοτελής (σ.σ. δηλαδή παράγει αρκετά για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, με λίγες από τις καταγεγραμμένες αποστολές να πραγματοποιούνται εκτός της χώρας), αλλά και οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται πολύ πιο συχνά εντός των κρατιδίων της (91,6%) αντί μεταξύ αυτών (8,4%). Με λίγα λόγια, τα γουρούνια στην Αυστρία δεν συνηθίζεται να ταξιδεύουν μακριά.

Σύμφωνα με τον Gavrila A. Puspitarani, έναν από τους συγγραφείς της μελέτης, η αυστριακή αλυσίδα εφοδιασμού χοιρινού κρέατος συχνά διασώζεται από τις ασθένειες λόγω της έλλειψης συνδεσιμότητας. «Βάσει της μελέτης μας, το αυστριακό δίκτυο εμπορίου χοίρων δεν είναι καλά διασυνδεδεμένο. Αυτό σημαίνει ότι η συχνότητα εμπορίου μεταξύ των εκμεταλλεύσεων είναι σχετικά χαμηλή και υπάρχουν λίγες μακρινές μετακινήσεις, υποδηλώνοντας περιορισμένη εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών κατά τη διάρκεια της έξαρσης των κρουσμάτων», δηλώνει στο FoodNavigator.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει στην Άνω Αυστρία και τη Στυρία, καθώς αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ (46%) των εκμεταλλεύσεων με την εντονότερη εμπορική δραστηριότητα. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλο ποσοστό στενά συνδεδεμένων εκμεταλλεύσεων σε αυτές τις περιοχές, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες.