Αυτόχθονες φυλές: Μέχρι τέλη Ιουνίου η πρόσκληση, βασική προϋπόθεση η υποβολή της ΕΑΕ 2024

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου προγραμματίζει το ΥΠΑΑΤ να εκδώσει την πρόσκληση στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Ελλάδας, 2023-2027.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2024). Αυτό σημαίνει ότι το έτος 2024 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Παρέμβασης Π3-70-1.5.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψήφιων δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς).

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι «η συμπλήρωση των στοιχείων, στην ΕΑΕ του έτους 2024, δεν προκαταλαμβάνει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα των διαδικασιών επιλογής των πράξεων και δεν συνεπάγεται την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στην Παρέμβαση».

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Παρέμβασης είναι πενταετούς διάρκειας, με ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων την 21/05/2024.