Αυξημένες κατά 28,5% οι πωλήσεις του ομίλου «Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», το 2018

Αυξημένες κατά 28,5% οι πωλήσεις του ομίλου «Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», το 2018

Αύξηση κατά 28,5% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου «Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», το 2018, οι οποίες ανήλθαν στα 94 εκατ. ευρώ (73,2 εκατ. ευρώ το 2017).

Το ΕΒΙTDA του ομίλου ανήλθε στα 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας αύξηση 8,7%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ, το 2017, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9%, στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ, το 2017.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 16,5 εκατ. ευρώ από 23,1 εκατ. ευρώ, το 2017, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 8,8 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 32 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ, το 2017. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 1,2 εκατ. ευρώ από αρνητικές 172 χιλ. ευρώ το 2017. Ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού, χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα), στις 31.12.2018, ήταν 59,3% έναντι 58,4%, την 31.12.2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ