Βαγγέλης Αποστόλου: «Ο ισχυρός συνεργατισμός βασική προϋπόθεση για ουσιαστικές και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις»

πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ευβοίας

Ποια είναι η πρότασή σας για τη φορολόγηση των αγροτών; Τι θεωρείτε ότι πρέπει να ισχύσει σχετικά με το αφορολόγητο;

H αγροτική δραστηριότητα ασκείται κάτω από αντίξοες συνθήκες: Aκραία καιρικά φαινόμενα, πολλές και δύσκολες στην αντιμετώπισή τους γεωργικές και ζωικές ασθένειες, ιδιαιτερότητες στις συνθήκες εργασίας, αδυναμία καταγραφής και αποτύπωσης απρόβλεπτων έκτακτων εξόδων.

Όλα αυτά καθιστούν τον αγρότη αδύναμο κρίκο της διατροφικής αλυσίδας και ως τέτοιον πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είναι στον χαμηλότερο συντελεστή που μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό κάναμε τα χρόνια της διακυβέρνησής μας.

Σήμερα που βγήκαμε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, πρέπει οι κατ’ επάγγελμα αγρότες να απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης και το ισχύον αφορολόγητο να διατηρηθεί, αυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Για τους αγρότες-μέλη ενεργών συνεταιρισμών, οργανώσεων και ομάδων παραγωγών που συναλλάσσονται παραδίδοντας σε συνεργατικά σχήματα την παραγωγή τους, πρέπει η φορολογία τους να γίνει με τον πλέον χαμηλό συντελεστή φορολόγησης.

Η χαμηλή φορολογία δίνει ένα ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα και συγχρόνως περιορίζει σημαντικά την ατιμολόγητη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

Ο ισχυρός συνεργατισμός, άλλωστε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική και βιώσιμη εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό χώρο. Η διάταξη αυτή εξαγγέλθηκε, δεν μπορέσαμε όμως, λόγω εκλογών, να τη νομοθετήσουμε.

 

Οι αποζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ απασχολούν όλο και περισσότερο τους παραγωγούς, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να επικαιροποιηθεί ο Κανονισμός;

Η αλλαγή του κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα καταστροφικά γεγονότα και περισσότερες καλλιέργειες, ασφαλώς και πρέπει να εξεταστεί, σε συνδυασμό πάντα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού του. Ο αγρότης χρειάζεται περισσότερο από τον κάθε επιχειρηματία ένα δίχτυ ασφαλείας, αφού είναι εκτεθειμένος σε «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα».

Ναι, λοιπόν, στην ασφαλιστική του κάλυψη, αλλά και στήριξη για την ενεργητική προστασία της καλλιέργειάς του. Αυτή ήταν η πολιτική μας στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Στο ερώτημα αν πρέπει να μπουν στο παιχνίδι των γεωργικών ασφαλίσεων και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο Κανονισμός 1305/2013 δίνει σε όλα τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων.

Όμως, από τη στιγμή που η ΕΕ δεν έχει προσεγγίσει ενεργά και χρηματοδοτικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, που εκ των πραγμάτων προσθέτουν ανάγκες υπέρτερες της δυνατότητας κάλυψης με ανάλογο ασφάλιστρο, θεωρώ ότι όποια συζήτηση ανοίξει, δεν θα έχει την ανάλογη ανταποδοτικότητα για τον Έλληνα αγρότη.

 

Πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με την έρευνα και την καινοτομία; Ποια είναι η γνώμη σας για την ψηφιοποίηση του τομέα;

Η ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών που προάγουν την έρευνα, την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα ήταν προτεραιότητές μας. Αναφέρομαι στις δομές συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, καθώς και στις δομές για τη μεταφορά γνώσης και προώθησης της καινοτομίας.

Μάλιστα, το ΥΠΑΑΤ, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση σε όλη τη χώρα, τον Μάιο του 2018, προκήρυξε το πρόγραμμα της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας (Μέτρο 16) με συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ περίπου, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρησιακών συνεργιών μεταξύ των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, αφού κατατέθηκαν συνολικά 655 προτάσεις, που υπερκάλυψαν τον προϋπολογισμό.

Η ψηφιοποίηση της γεωργίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία ασφαλώς και πρέπει να προωθηθούν, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να συνεργαστούν, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές στρεβλώσεις, χωρίς πίεση και βιασύνες, που οδηγούν σε αστοχίες.

Η ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα θα αποτελέσει εργαλείο του μέλλοντος, ιδιαίτερα τώρα, που η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της γίνονται πλέον ορατές. Η ψηφιακή αγορά είναι αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και θα μας εκπλήξουν. Έχω ισχυρή βεβαιότητα ότι οι αγρότες θα τις υιοθετήσουν, ο καθένας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

 

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Ποια πολιτική θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να ακολουθήσει η χώρα μας για την ανάταξή της, συνοπτικά;

Ο τομέας της κτηνοτροφίας αντιμετωπίζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία κληρονομήσαμε και προσπαθήσαμε μέσα από τομές να δώσουμε λύσεις.

Από την πρώτη στιγμή στο ΥΠΑΑΤ, είχα επισημάνει ότι η επιλεξιμότητα των βοσκότοπων είναι το μείζον θέμα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θέμα που ουσιαστικά, θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την καταβολή προς τους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και να επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως αυτό της βιολογικής κτηνοτροφίας, της διατήρησης αυτοχθόνων φυλών κ.ά.

Από τα 51 εκατ. στρέμματα των εκτάσεων που είναι βοσκήσιμα στη χώρα μας, μόνο για τα 7,8 εκατ. είχαμε πείσει την ΕΕ να τα θεωρήσει ως επιλέξιμες εκτάσεις για τους κτηνοτρόφους. Το πρώτο νομοσχέδιο που έφερα στη Βουλή ήταν αυτό για τις βοσκήσιμες γαίες, γιατί πίστευα ότι έτσι θα λύναμε οριστικά το πρόβλημα και θα δίναμε δυναμική ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και κυρίως της αιγοπροβατοτροφίας.

Επίσης, ο νόμος για τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, που στόχο έχει να συμβάλει και αυτός στην προστασία του Έλληνα κτηνοτρόφου στον τομέα των πληρωμών, με δεύτερη επιδίωξη να οργανωθεί η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των ελληνοποιήσεων, που πλήττει και τα προϊόντα της κτηνοτροφίας μας.

Όμως πρέπει και οι Έλληνες κτηνοτρόφοι να καταλάβουν ότι, αν δεν οργανωθούν σε συνεργατικές οντότητες, δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές, που η κτηνοτροφία μας μπορεί να κυριαρχήσει, χάρη στην ποιοτική υπόσταση των προϊόντων της.