Η Bayer Ελλάς στις “Τhe Most Sustainable Companies in Greece 2022”

Η Bayer Ελλάς σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στην εφαρμογή και την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, εντάσσεται στην ηγετική ομάδα των “The Most Sustainable Companies in Greece” για το 2022, την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο εξειδικευμένος οργανισμός σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, QualityNet Foundation σε διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου. Η αξιολόγηση των εταιριών που ξεχώρισαν, μεταξύ των οποίων και η Bayer Ελλάς, έγινε με βάση τα ESG κριτήρια για την ολιστική τους προσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. 

Η παρουσία της Βayer Ελλάς στις “Τhe Most Sustainable Companies in Greece” για το 2022 εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση της εταιρίας απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύει την προσπάθειά της για την εφαρμογή  των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών για  έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων που βοηθούν την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Βayer Ελλάς, κύριος Andreas Pollner δήλωσε σχετικά:  «Όλοι εμείς στην Βayer Ελλάς είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ένταξή μας στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2022”, καθώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών μας και στο κέντρο του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας μας. Η υιοθέτηση πρακτικών που βασίζονται  στα ESG κριτήρια αποτελεί στόχο μας και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας στρατηγικής. Βασική δέσμευσή  μας είναι η διαρκής επιδίωξη της επιχειρηματικής αριστείας με πρωτοβουλίες και καινοτομίες που υποστηρίζουν την κοινωνία, το περιβάλλον και την επιστήμη».