Οποιαδήποτε απόπειρα να εξαιρεθούν οι λεγόμενες νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών από τη νομοθεσία για τους ΓΤΟ θα προκαλούσε σοβαρό πλήγμα στους καταναλωτές, τους αγρότες και τους μεταποιητές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κίνημα Βιοκαλλιεργητών (IFOAM).

«Εάν οι νέες τεχνικές γενετικής μηχανικής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, αυτό θα οδηγήσει στην απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα χωρίς αξιολόγηση, προέγκριση και ανιχνευσιμότητα», αναφέρει το IFOAM σε δήλωση της.

«Μια τέτοια κατάσταση θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για τους βιοκαλλιεργητές και τους συμβατικούς αγρότες χωρίς ΓΤΟ από το να αποκλείσουν την παρουσία ΓΤΟ στην παραγωγική τους διαδικασία και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών», πρόσθεσαν οι βιοκαλλιεργητές.

Οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών (NPBTs) προέκυψαν ως μια καινοτόμος γεωργική λύση την τελευταία δεκαετία, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων φυτικών ποικιλιών μέσω τροποποίησης του DNA των σπόρων και των φυτικών κυττάρων.

www.euractiv.com