Βιολογικά: Άνοιξε τον δρόμο της προκήρυξης για Ιανουάριο, η υπογραφή του θεσμικού πλαισίου

Τον δρόμο για την προκήρυξη του μέτρου των Βιολογικών άνοιξε η υπογραφή της υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο και των δύο υπομέτρων (μετατροπή και διατήρηση). Όπως από την πρώτη στιγμή είχε γράψει η «ΥΧ», για να προκηρυχθεί το πακέτο προσκλήσεων του μέτρου έπρεπε πρώτα να υπογραφεί το νέο θεσμικό πλαίσιο. Και με την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, οι προσκλήσεις πρόκειται να δημοσιευτούν τον Ιανουάριο, αλλά με τις αιτήσεις συμμετοχής να δύναται να «τρέξουν» εφόσον είναι έτοιμο το ΠΣΚΕ.

Το θεσμικό πλαίσιο όπως καθορίζεται με την υπουργική απόφαση αφορά όλες τις δράσεις των υπομέτρων. Δηλαδή:

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για το μέτρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί εκτάκτως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021