Βιωματική εκπαίδευση φοιτητών για την ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης αγροδιατροφής

Με στόχο να αναδιαμορφώσει το τοπίο της εκπαίδευσης, έχοντας ως επίκεντρο τη βιωματική και ενεργό μάθηση και έτσι να βοηθήσει στην καλλιέργεια της νέας γενιάς επαγγελματιών βιώσιμης ανάπτυξης στην αγροδιατροφή, πραγματοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NextFood του Horizon 2020 στο οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα.

Οι Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Γεωργία Ζαφειρίου και Άννα-Μαρία Κρόουπα, ερευνήτριες στο Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα, αναφέρουν στην «ΥΧ» τον τρόπο με τον οποίο η βιωματική εκπαίδευση φοιτητών και καθηγητών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την ανταπόκριση στα ζητήματα της αγροδιατροφής.

Όπως εξηγούν, «τo NextFood ξεκίνησε το 2018 και ηγείται από μια διεθνή ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών, συμβούλων και τοπικών οργανισμών της αγροδιατροφής. Βασικό μέλημα του προγράμματος ήταν να ταυτοποιήσει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι επαγγελματίες για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες για αειφόρο ανάπτυξη και να τις καλλιεργήσει στις κοινότητες των φοιτητών μέσα από την ενεργό και συμμετοχική μάθηση (action-based learning).

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που διαμορφώθηκε εφαρμόστηκε σε 12 χώρες στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην Ελλάδα, συνεργάστηκαν στενά η Αμερικανική Γεωργική Σχολή με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δημιουργήθηκαν πολυάριθμες ευκαιρίες συνομιλίας με φορείς και επαγγελματίες της αγροδιατροφής για ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας και τη διαμόρφωση ενός οράματος που συμπεριλαμβάνει την αειφορία και την ανάπτυξη των δράσεων του χώρου.

Το μεγαλύτερο κομμάτι της εφαρμογής του προγράμματος περιελάμβανε τον επανασχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 400 φοιτητές.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γευτούν μια εκπαιδευτική διαδικασία γεμάτη βιωματικές εμπειρίες, καθώς και την έμπρακτη επικοινωνία και συνεργασία με επαγγελματίες και φορείς του χώρου. Αντίστοιχα, οι καθηγητές, που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκαν στις μεθόδους συμμετοχικής και ενεργού μάθησης και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Φοιτητές και καθηγητές τόνισαν επανειλημμένα την επιτακτική ανάγκη για σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά, για πρακτική και βιωματική εκπαίδευση και για ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Καλλιεργώντας την ενεργό μάθηση και την επικοινωνία με την αγορά, οι φοιτητές θα είναι περισσότερο έτοιμοι να αντεπεξέλθουν ως νέοι επαγγελματίες σε σύγχρονες συνθήκες εργασίας». Οι καθηγητές, που συμμετείχαν, με τη σειρά τους υπογράμμισαν πόσο αλλάζει η σχέση με τους φοιτητές τους μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση και πόσο πιο εύκολα κατακτιέται βαθιά γνώση μέσα από την έμπρακτη εμπειρία.

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

Όλη η γνώση που δημιουργήθηκε συγκεντρώθηκε σε μία εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για χρήση της από εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, «οι εμπειρίες του προγράμματος στις 12 χώρες, μέσα από τις περισσότερο επιτυχημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αποκρυσταλλώθηκαν σε μια εργαλειοθήκη (Educational Toolbox) για καθηγητές που ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις βασικές δεξιότητες της αειφόρου ανάπτυξης.

Στην εργαλειοθήκη, κάθε μία δεξιότητα συνοδεύεται από συγκεκριμένες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρό του, γιατί είναι σημαντικό να αναπτυχθεί.

Μέσα στην ανοιχτή πλατφόρμα του NextFood υπάρχει μια μεγάλη γκάμα υποστηρικτικού υλικού για τη μετάβαση οργανισμών και εκπαιδευτικών στο μοντέλο της ενεργούς εκπαίδευσης (Audit tool, Master Manual, Educational Roadmap, Framework of Impact) και για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων (Educational Toolbox). Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός, ανεξαρτήτως βαθμίδας, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το υλικό της πλατφόρμας για να αναδιαμορφώσει τα προγράμματά του, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και της αειφορίας.

Η εμπειρία του ΝextFood στην Ελλάδα δημιούργησε μια παρακαταθήκη που θα χρησιμοποιηθεί μέσα από τις συνεργασίες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με τα προγράμματα διά βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ