Βιομηχανική Κάνναβη: Ποια δικαιολογητικά τσεκάρονται στην αίτηση ενίσχυσης

Τα δικαιολογητικά των παραγωγών βιομηχανικής κάνναβης όπως έχουν υποβληθεί στη φετινή Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2022) υπενθυμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέδωσε και την πρώτη έκδοση κανονιστικής πράξης με τις οδηγίες διοικητικού ελέγχου βιομηχανικής κάνναβης για το έτος 2022.

Όπως αναφέρεται, στην ΕΑΕ 2022 του παραγωγού αναζητούνται:

Α) Η άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης του αρμόδιου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Η ύπαρξη της άδειας είναι υποχρεωτική για την καλλιέργεια κάνναβης. Το χαρτογραφικό, η ποικιλία και η έκταση που αναγράφονται στην άδεια είναι απαραίτητα στοιχεία του ελέγχου. Επιβεβαιώνεται ή μη η ορθότητα δήλωσης των στοιχείων αυτών στην ΕΑΕ2022.

Β) Οι ετικέτες σπόρων και το τιμολόγιο αγοράς.

Απαιτούνται και τα δύο παραστατικά σπόρων. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο στην ΕΑΕ το αργότερο έως 30/06. Πέραν της 30/06 δεν γίνονται αποδεκτά τα εν λόγω παραστατικά. Επίσης, δεν είναι αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις παραχώρησης σπόρων μεταξύ παραγωγών.