Βιώσιμη κτηνοτροφία στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027

Μείωση αποτυπώματος άνθρακα και οικονομικές ενισχύσεις

Η κτηνοτροφία είναι ένας τομέας που πρέπει να υποστηριχθεί ώστε να συνεχίσει να είναι σε θέση να παρέχει πιο βιώσιμα και οικονομικά προϊόντα διατροφής ζωικής προέλευσης στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Η εκτροφή ζώων με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα, καθώς και η πρόληψη των ασθενειών των ζώων, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Επιπλέον, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) επιδιώκει να συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον κτηνοτροφικό τομέα μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας καινοτόμες νέες προσεγγίσεις για ένα πιο βιώσιμο σύστημα κτηνοτροφίας.

 

Η ΚΑΠ 2023-2027 παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία στήριξης μέσω οικονομικών ενισχύσεων και επενδύσεων, προκειμένου να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και προηγμένων πρακτικών.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υλοποιεί την ενημερωτική εκστρατεία για την κλιματική διάσταση της ΚΑΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος CAP4Clima, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημέρωσε όσους επισκέφθηκαν την έκθεση Ζootechnia.