Βιώσιμη η πυρηνική ενέργεια και όχι η δασική βιομάζα κρίνει η Κομισιόν

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επικείμενη πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την πολυδιαφημιζόμενη «βιώσιμη χρηματοδότηση» της ΕΕ και την κατάρτιση δέσμης μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες.

Και όχι άδικα, γιατί η βούληση των Βρυξελλών να συμπεριληφθεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο στην «πράσινη κατηγορία», στο πλαίσιο της ταξινομίας της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Και όλα αυτά, την ώρα που οι ιδιοκτήτες δασών θα κληθούν να εφαρμόσουν νέες αυξημένες απαιτήσεις, προκειμένου οι εργασίες τους να είναι συμβατές με την ταξινομία!

«Πρόκειται για αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά της Κομισιόν», επισημαίνει η Maria Pohjala, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δασών (CEPF), η οποία αναρωτιέται «αφού η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο είναι πράσινα, γιατί δεν είναι και η χρήση της δασικής βιομάζας;».

Ιδιοκτήτες δασών

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2021, και είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, «οι ιδιοκτήτες δασών θα πρέπει να έχουν σχέδιο διαχείρισης δασών και ανάλυσης κλιματικού οφέλους (για 30 χρόνια) για δασικές εκμεταλλεύσεις άνω των 13 εκταρίων», αναφέρει η Συνομοσπονδία. Και προσθέτει: «Οι ιδιοκτήτες δασών έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τον αυξημένο διοικητικό φόρτο και τον κίνδυνο μειωμένης κερδοφορίας που μπορεί να συνεπάγονται αυτές οι νέες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις αυτών των νέων κριτηρίων που σχετίζονται με τα δάση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής».

Όπως αποκαλύπτει, «13 χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Φινλανδία, Σουηδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Μάλτα, Κύπρος, Κροατία και Ελλάδα) αντιτάχθηκαν στα κριτήρια αυτά, αλλά δεν ήταν αρκετό για να μην περάσει η πρόταση». Η CEPF προειδοποίησε ότι αυτά τα πολύπλοκα κριτήρια μπορεί να αποκλείσουν τους περί 16 εκατ. ιδιοκτήτες δασών στο να συνεισφέρουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Διχασμός

Εν τω μεταξύ, την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ξεκινά διαβουλεύσεις με την ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά και την πλατφόρμα για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά σχετικά με σχέδιο κειμένου συμπληρωματικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την ταξινομία, που καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα του αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. «Πώς χωράνε τα πολύ επικίνδυνα πυρηνικά και το ρυπογόνο ακριβό αέριο σε αυτές τις κατευθύνσεις;», αναρωτιέται η Greenpeace. «Δυστυχώς, η συμπερίληψη των πυρηνικών και του ορυκτού αερίου στην Ταξινομία ως “πράσινα” θα ανοίξει τον δρόμο για πολύ περισσότερο “πράσινο ξέπλυμα” από τις εταιρείες, αλλά και από κράτη που θα χρησιμοποιήσουν τον κανονισμό ως επιχείρημα για να καθυστερήσουν την ουσιαστική κλιματική δράση», αναφέρει.

Στις 12 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με τα κράτη-μέλη για την τελική μορφή της επίμαχης πράξης κατ’ εξουσιοδότηση (Delegated Act). Στη συνέχεια, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν τέσσερις συν δύο μήνες για να εξετάσουν την απόφαση.

Σημειώνεται ότι κατά της πρότασης για τη συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας τάσσονται Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία, υπέρ η Γαλλία και άλλες 14 χώρες (Πολωνία, Κροατία, Φιλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία κ.ά.). Υπέρ του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου έχουν ταχθεί η Ελλάδα και άλλες εννέα χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, κ.ά.). Η Ισπανία είναι η μοναδική που εναντιώνεται και στα δύο (πυρηνικά και αέριο).