Στην άρση των περιορισμών με τους οποίους βρίσκονταν αντιμέτωποι οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν προσπαθούσαν να αγοράσουν γεωργική γη στη Βουλγαρία προχώρησε το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), σε απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες, περισσότερα από 17 χρόνια μετά την ένταξη της γειτονικής χώρας στο μπλοκ.

Τα προαναφερθέντα εμπόδια θα έπρεπε να είχαν ήδη αρθεί ήδη από το 2014, ωστόσο, τότε, το βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει αλλαγές στον νόμο περί ιδιοκτησίας και χρήσης γεωργικών γαιών, οι οποίες έθεσαν σοβαρά εμπόδια στους Ευρωπαίους πολίτες, παρόλο που αυτό αντίκειται στις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

«Αυτή η νομοθεσία περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αποφάνθηκε το ΔΕΕ. Όπως σημειώνεται από το δικαστήριο, η ΣΛΕΕ δεν επιτρέπει την ύπαρξη νόμων που επιβάλλουν τέτοιους περιορισμούς σε ένα κράτος-μέλος.

Σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση, ο βουλγαρικός νόμος είναι «ιδιαίτερα προβληματικός», καθώς προβλέπει ότι άτομα που διαμένουν στη Βουλγαρία για περισσότερα από πέντε χρόνια μπορούν να αποκτούν δικαιώματα ιδιοκτησίας –και– σε γεωργική γη, μεταξύ άλλων.

Το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε για πρώτη φορά επί τάπητος από Αυστριακούς πολίτες που ζουν στη Βουλγαρία, οι οποίοι θέλησαν να αποκτήσουν την κυριότητα τριών χωραφιών κοντά στην πόλη Μπουργκάς της Μαύρης Θάλασσας. Να σημειωθεί ότι το 2012, πέντε χρόνια μετά την ένταξη της Βουλγαρίας, οι πολίτες της ΕΕ και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) απέκτησαν το δικαίωμα να αγοράζουν μη γεωργική βουλγαρική γη.

Οι περιορισμοί όσον αφορά τη γεωργική γη επρόκειτο να αρθούν την 1η Ιανουαρίου 2014, ωστόσο αυτό δεν συνέβη λόγω νομοθετικής πρότασης του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), το οποίο προέβη σε αυτή την ενέργεια προτάσσοντας εθνικιστικές θέσεις. Το βουλγαρικό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του PES, χωρίς να αναφέρει κάποια αιτιολογία, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση να κινήσει νομική διαδικασία κατά της Βουλγαρίας.