Στη Βουλή την Τρίτη 14/12 το ν/σ για τουρισμό και ιαματικές πηγές – Θέσπιση σημάτων επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία

Απάντηση στις σύνθετες αναπτυξιακές προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό φιλοδοξεί να δώσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης”, που εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο Τρίτη 14/12. 

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού που απασχολούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τα τουριστικά πράγματα. Από ζητήματα που αφορούν τους ξεναγούς μέχρι και τη σύσταση  Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,  το εν λόγω νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει περεταίρω αναπτυξιακή ώθηση σε έναν κλάδο που φέτος πρόσθεσε 2 επιπλέον μονάδες στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.

Σταχυολογώντας το ξεχωρίζει η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως και η σύσταση  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

Παράλληλα με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προωθείται η θέσπιση σήματος επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία.

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι θεσπίζεται σήμα «Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού», σήμα «Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης» καθώς και σήμα «τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα.

Θέσπιση σημάτων επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία

Στο μεταξύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με το τουριστικό προϊόν έχει η ρύθμιση της απονομής του σήματος επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία, με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παράλληλα θεσπίζονται σήματα «Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού», «Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης» καθώς και «τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς» και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής αυτών, της μορφής και του τύπου τους, της διάρκειας ισχύος τους, προτύπου σύμβασης καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ