CEJA: «Οι νέοι αγρότες χρειάζονται μια ευρεία εργαλειοθήκη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής F2F»

Θετική, σε γενικές γραμμές, όχι όμως χωρίς συγκεκριμένες επιφυλάξεις ως προς την ποικιλομορφία είναι η στάση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Αγροτών (CEJA) απέναντι στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), που βρίσκεται στον πυρήνα της Πράσινης Συμφωνίας και αποτυπώνει τη φιλοδοξία της Κομισιόν να καταστήσει το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων ένα παγκόσμιο πρότυπο αειφορίας. Πριν από μερικές ημέρες, οι εκπρόσωποι της CEJA ενέκριναν την κοινή τους θέση, στην οποία εμμένουν στην ανάγκη για ισχυρή επενδυτική υποστήριξη για την επιτυχή αξιοποίηση των απαιτούμενων τεχνολογικών εργαλείων και επιλογών διαχείρισης της στρατηγικής.

Ως μακροπρόθεσμη στρατηγική, η εμβληματική πολιτική τροφίμων της ΕΕ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως οι πραγματικοί κύριοι παραλήπτες του F2F. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι οι νέοι αγρότες θα κληθούν να συνεισφέρουν τη μερίδα του λέοντος στις προσπάθειες για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Σε επικοινωνία με τη EURACTIV, ο πρόεδρος της CEJA, Jannes Maes, τόνισε ότι αυτό που χρειάζονται οι νέοι αγρότες είναι μία «όσο το δυνατόν ευρύτερη» εργαλειοθήκη λύσεων για να διευκολυνθεί αυτήν η μετάβαση. «Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή», επεσήμανε, «τόσο πιο εύκολο θα καταστεί για τους διαφορετικούς τύπους αγροτών να βρουν τα σωστά εργαλεία, ώστε να επιτελέσουν τον ρόλο τους».

Για τον Maes, η στρατηγική F2F περιλαμβάνει ορισμένα θετικά στοιχεία από αυτή την άποψη, όπως μια ισχυρή δέσμευση για την εξασφάλιση πλήρους ευρυζωνικής κάλυψης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και την εξέταση των νέων τεχνικών αναπαραγωγής φυτών (NPBTs) ως «μια βιώσιμη επιλογή». Ωστόσο, η γενική αίσθηση των νέων αγροτών παραμένει ότι «το εύρος των εργαλείων που λαμβάνονται υπόψη είναι υπερβολικά περιορισμένο», επανέλαβε ο Maes.

Τα τεχνολογικά εφόδια πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές γνώσεις

Οι νέοι αγρότες φρονούν ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθύνεται όχι μόνο στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών επιτόπου.

Σχετικά με αυτό το κομμάτι, ο πρόεδρος της CEJA επικαλέσθηκε ως παράδειγμα τη νεότερη τεχνολογία θερμικής απεικόνισης που θα μπορούσε να προσφέρει στους κτηνοτρόφους την επιλογή να διαχειρίζονται τα κοπάδια τους πιο αποτελεσματικά. «Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο στη θεωρία, αλλά στο τέλος της ημέρας πολύ ακριβό για να το δουλέψουμε» είπε, προσθέτοντας ότι οι αγρότες δεν επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτού του είδους την καινοτομία λόγω έλλειψης γνώσεων.

Χρειάζεται θαρραλέα προσέγγιση, όχι μόνο στη χρηματοδότηση

Η Veronica Barbati, πρόεδρος της ιταλικής οργάνωσης νέων αγροτών Coldiretti Giovani Impresa, καλωσόρισε τη στρατηγική F2F ως σημαντική ευκαιρία συνέχισης της πορείας προς την άνοδο της βιωσιμότητας στη γεωργία, ωστόσο δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει ότι «αυτό θα είναι δύσκολο χωρίς τα σωστά οικονομικά και πολιτικά εργαλεία». Η αναφορά της αποτελεί νύξη στις πιθανές περικοπές των αγροτικών δαπανών του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πέρα από το κομμάτι της χρηματοδότησης, η Barbati πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλες παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν, όπως μια πιο δίκαιη εμπορική πολιτική και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. «Χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ αγροτών και καταναλωτών», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν πλέον μεγάλες προσδοκίες για την Κομισιόν να αποδειχθεί «θαρραλέα», επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική επισήμανση της χώρας καταγωγής των προϊόντων, καθώς έτσι θα φέρει τους καταναλωτές πιο κοντά στους αγρότες και θα τους επιτρέψει να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.