Με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες από 100 χώρες προσχώρησαν στην «Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο» στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία προβλέπει τη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εκπομπούς του συγκεκριμένου -εξαιρετικά ρυπογόνου- αερίου του θερμοκηπίου.

Το μεθάνιο που παράγεται στο πεπτικό σύστημα των εκτεφόμενων ζώων και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την κτηνοτροφία θεωρείται η μεγαλύτερη πηγή μόλυνσης από το συγκεκριμένο αέριο όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον άνθρωπο. Ακολουθεί ο τομέας του ρυζιού, όπου τα μικρόβια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού στους ορυζώνες ευθύνονται για το 20% των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη Δρ Agnes Kalibata, ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Σύνοδο Κορυφής για τα επισιτιστικά συστήματα, η Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο προσφέρει στα συστήματα τροφίμων την ευκαιρία να αποτελέσουν μια κλιματική λύση μειώνοντας τις εκπομπές που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή. Η παγκόσμια δέσμευση επικεντρώνεται σε τεχνικά μέσα, όπως τα συμπληρώματα ζωοτροφών, τα οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του κλάδου κατά 20% ετησίως έως το 2030. Η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, υποστηρίζοντας καινοτόμα συστατικά ζωοτροφών που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές μεθανίου από εντερικές ζυμώσεις.

Νέες μεθοδολογίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό των εντερικών εκπομπών μεθανίου από τα συστήματα εκτροφής βοοειδών έχουν λάβει ώθηση τα τελευταία χρόνια. Μια μέθοδος παραγωγής τοπικών δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου και οξειδίου του αζώτου από τα ζώα εφαρμόζεται ήδη στην Κένυα, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα για την αναφορά των βασικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ΟΗΕ.

www.euractiv.com