Παράταση 6 μηνών στις άδειες των εργατών γης – Δεν αρκεί το μέτρο δηλώνουν οι αγρότες

Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα τα δάνεια

Με δύο διατάξεις υπέρ του αγροδιατροφικού τομέα εκδόθηκε η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης όσον αφορά τα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Η πρώτη διάταξη αφορά τη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και η δεύτερη την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, με παράταση 6 μηνών στις άδειες των εργατών γης.  

Ωστόσο σε ρεπορτάζ της «ΥΧ» τόσο στο προηγούμενο φύλλο όσο και στο ερχόμενο που θα κυκλοφορήσει εκτάκτως την Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου, γίνεται σαφές ότι οι ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αφορά την είσοδο νέων εργατών γης από Τρίτες χώρες, και όχι μόνο την εξάμηνη παράταση όσων βρίσκονται ήδη στη χώρα. 

Δάνεια χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρώτη διάταξη επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Εργάτες γης

Με την άλλη διάταξη,  παρατείνεται για έξι μήνες – από την ημερομηνία λήξης τους – η ισχύς των αδειών εργασίας. Με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Προσκόμιση στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
  • Έκδοση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση.  

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη.

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:

  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160)
  • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για 20 τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του.
  • Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ. 

Δείτε ΕΔΩ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ

Διαβάστε επίσης:

Eργάτες γης και κορωνοϊός: Στα ελληνοαλβανικά σύνορα και στις δομές φιλοξενίας κοιτάζουν οι αγρότες