ΔΑΟΚ Έβρου: Προχωρά στην πρόσληψη 35 ατόμων για καταπολέμηση του δάκου σε Σαμοθράκη και Μαρωνεία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων( τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, μέχρι 34 ημερομίσθια και ενός (01)*ατόμου με 60 ημερομίσθια).

Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2022. στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ελαιώνες νήσου Σαμοθράκης ) και Τοπικές Κοινότητες Μαρώνειας-Προσκυνητών (ελαιώνες Μαρώνειας και Προσκυνητών)για την κάλυψη παροδικών αναγκών του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2022» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ.6 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου υπόψη κ. Δέδογλου Ευάγγελο και κ. Μητρουλάκη Δήμητρα (τηλ. επικοινωνίας: 2551357121-198).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αλεξ/πολης, Σαμοθράκης).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη