Δαπάνη 18,5 εκατ. ευρώ για μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου το 2023

Εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από την εφαρμογή της απόφασης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2023 συνολικού εκτιμώμενου ύψους 18.530.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή αναλύεται σε 14.715.000 ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, 2.290.000 ευρώ για ενισχύσεις και 1.525.000 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των περιφερειών.