ΔΑΠΕΕΠ: Εξοφλήθηκε το 100% των τιμολογίων Αυγούστου

και το 44% των τιμολογίων αυτοτιμολόγησης Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε  η εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών ΑΠΕ για τον μήνα Αύγουστο και ξεκίνησε η εξόφληση των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε με σημερινές εντολές σε πληρωμές 4.150 τιμολογίων πληρωτέου ποσού έως 5.200€ που αντιπροσωπεύουν το 44% των παραγωγών της αυτοτιμολόγησης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.