Δέσμευση φορτίων αγροτικών προϊόντων από Τουρκία, λόγω υπέρβασης των ορίων φυτοφαρμάκων

Οι Γεωπόνοι-Φυτοϋγειονομικοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προχώρησαν στη δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας) που πραγματοποίησαν στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 31/12/2022. Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό διάφορες χώρες της Ε.Ε και την Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΚΙΛΑ)

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

14000 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20500 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20500 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20500 ΚΙΛΑ

 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΤΟΥΡΚΙΑΣ