Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ, έως 30% του διαθέσιμου δικτύου στους αγρότες

Την Τρίτη 26/4 τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να μοιραστεί στους αγρότες ένα σημαντικό κομμάτι από την «πίτα» του διαθέσιμου δικτύου που θα απελευθερωθεί για κατασκευή έργων ΑΠΕ. Όπως αναφέρεται στρατηγικός στόχος έως το 2030 είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, να ανέλθει σε 25 GW, από 8,62 GW που είναι σήμερα. Για την υλοποίηση νέων επενδύσεων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 12 GW εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 10 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο σημειώνει ότι σε 45 ημέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπολογιστεί το διαθέσιμο δίκτυο για τους δυνητικούς επενδυτές και το 30% της διαθέσιμης ισχύος θα κατανεμηθεί στους αγρότες.  Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο χρόνος αδειοδότησης των ΑΠΕ θα μειωθεί δραστικά (από 5 χρόνια σε 14 μήνες) ενώ στο μισό θα μειωθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους επενδυτές. Παράλληλα τα στάδια της αδειοδότησης μειώνονται σε πέντε από επτά.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

  • Για τα δίκτυα προβλέπεται ότι σε 45 ημέρες από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα υπολογίσει τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος όλων των Υποσταθμών στο δίκτυο διανομής. Για τους υποσταθμούς όπου τα περιθώρια είναι έως 10 MW, τότε αυτά διατίθενται αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συμψηφισμό και πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Τα νέα περιθώρια προτείνεται να κατανεμηθούν ως εξής:

  • Αγρότες – 30%
  • Νοικοκυριά – 30%
  • Βιομηχανία και μεταποίηση – 30%
  • Ανεξάρτητοι παραγωγοί – 10%

Για τους υποσταθμούς όπου τα νέα περιθώρια υπερβαίνουν τα 10 MW, η πλεονάζουσα ισχύς άνω των 10 ΜW προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:

  • Σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες (νοικοκυριά, αγρότες, βιομηχανία και μεταποίηση, ανεξάρτητοι παραγωγοί).
  • Σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για την εγκατάσταση λοιπών σταθμών ΑΠΕ.