«Το Διαδίκτυο των Πραγµάτων είναι µια επανάσταση για τη µείωση του κόστους παραγωγής»

alicia-asin2
Alicia Asin Perez
iδρύτρια και διευθύνουσα σύµβουλος της ισπανικής εταιρείας Libelium

«Όσοι επενδύουν στην τεχνολογία του διαδικτύου για τις καλλιέργειές τους επιτυγχάνουν σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής»

Ανήκει σε εκείνες τις γυναίκες που πρωτοστατούν σε ένα ανδρικό, σύµφωνα µε την έκθεση «Women in the digital age», τοµέα απασχόλησης, εκείνον των ψηφιακών τεχνολογιών. Ο λόγος για την Alicia Asin Perez, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύµβουλο της ισπανικής εταιρείας Libelium, η οποία ειδικεύεται εδώ και χρόνια στον τρόπο µε τον οποίο το Διαδίκτυο των Πραγµάτων µπορεί να αλλάξει τα δεδοµένα στην αγροτική παραγωγή και όχι µόνο. Μέσω συνέντευξής της στην «ΥΧ», εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί το Διαδίκτυο των Πραγµάτων επανάσταση, τα οφέλη για τους παραγωγούς, αλλά και τα εµπόδια που υπάρχουν στη διάδοση των νέων τεχνολογιών.

Πείτε µας λίγα λόγια για εσάς…

Ίδρυσα την εταιρεία Libelium το 2006 µε τον συνεργάτη µου, David Gascόn, όταν βρισκόµασταν στο τελευταίο µάθηµα της Μηχανικής Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο της Σαραγόσα.

Από την αρχή είδαµε µια ευκαιρία στην ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων αισθητήρων και από εκεί δηµιουργήσαµε µια πλατφόρµα, που ενσωµατώνει περισσότερους από 120 αισθητήρες, οι οποίοι είναι σε θέση να µεταδίδουν πληροφορίες µέσω οποιουδήποτε πρωτοκόλλου επικοινωνίας σε οποιαδήποτε πλατφόρµα cloud στο διαδίκτυο. Ήµασταν πρωτοπόροι στη συγκεκριµένη αγορά, που σήµερα είναι γνωστή ως το Διαδίκτυο των πραγµάτων, µε αποτέλεσµα να έχουµε πελάτες σε 120 χώρες.

Πείτε µας για τη δραστηριότητα της εταιρείας σας στην ευφυή γεωργία… Ποιο είναι το όφελος για τον αγρότη;

Η ακρίβεια στην αγροτική παραγωγή είναι µία από τις βασικές λύσεις που αναπτύσσουµε µε την πλατφόρµα αισθητήρων µας. Οι αισθητήρες µπορούν να µετρήσουν έως 19 διαφορετικές παραµέτρους που σχετίζονται µε τις συνθήκες καλλιέργειας για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να αποτραπούν οι απώλειες. Μεταξύ των αισθητήρων είναι εκείνοι που µετρούν τις κλιµατικές συνθήκες, τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και φωτεινότητας, τη µορφολογία του εδάφους, την ανίχνευση λιπασµάτων, την πρόληψη παγετού και την παρακολούθηση της ανάπτυξης του κορµού και των καρπών.

Όσοι επενδύουν στην τεχνολογία του διαδικτύου για τις καλλιέργειές τους επιτυγχάνουν σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής, επειδή τους επιτρέπει να βελτιστοποιούν το νερό άρδευσης και να µειώσουν τη χρήση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων. Παρέχουν, επίσης, βελτιώσεις στην παραγωγή που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος, διότι µπορούν να προσαρµόσουν καλύτερα ορισµένους παράγοντες όπως η οξύτητα ή η γλυκύτητα του προϊόντος, το µέγεθος του καρπού ή ο βέλτιστος χρόνος συγκοµιδής. Και, βεβαίως, βελτιώνει την ποιότητα ζωής του αγρότη, επειδή πολλά καθήκοντα επιτήρησης µπορούν να εκτελεστούν από απόσταση χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί ο αγρότης στην καλλιέργεια.

Ποιο ήταν το πρόβληµα που θέλατε να λύσετε µε την ευφυή γεωργία;

alicia asinΤο Διαδίκτυο των Πραγµάτων είναι µια επανάσταση, όπως ο σιδηρόδροµος ή η ατµοµηχανή. Εάν κάνουµε τις καλλιέργειες πιο παραγωγικές, θα βελτιώσουµε την παραγωγή τροφίµων που είναι απαραίτητη για τη διατροφή ενός αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού.

Εποµένως, οι ασύρµατοι αισθητήρες βοηθούν στην αντιµετώπιση µεγάλων προκλήσεων µε τις οποίες θα έρθει αντιµέτωπη η ανθρωπότητα τα επόµενα χρόνια. Εκτός των άλλων, συµβάλλουν στην πρόληψη των παρασίτων στις καλλιέργειες και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Οι αισθητήρες µας συµβάλλουν, ακόµα, στη µείωση της ρύπανσης και της κυκλοφορίας σε πολλές έξυπνες πόλεις, απασχολούνται σε έργα που προβλέπουν την ηφαιστειακή δραστηριότητα και έχουν ακόµη ταξιδέψει στο Διάστηµα για να µελετήσουν τις ηλιακές καταιγίδες.

Οι αγρότες στην Ισπανία είναι πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες; Υπάρχουν εµπόδια στη διάδοση της καινοτοµίας;

Συνεργαζόµαστε µε αγρότες στην Ευρώπη, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Νότια Αµερική. Επειδή, όµως, για την τεχνολογική επένδυση στον αγροτικό τοµέα χρειάζονται γνώσεις και οικονοµικοί πόροι, στην Ισπανία συχνά έγκειται το γεγονός ότι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων δέχονται όλο και µικρότερες τιµές για την πώληση των προϊόντων τους και αυτό καθιστά ανέφικτη την πραγµατοποίηση κερδοφόρων επενδύσεων σε σύντοµες χρονικές περιόδους.

Επιπλέον, υπάρχει ένα χάσµα γενεών που χαρακτηρίζεται από τη γνώση για την τεχνολογία. Οι νέοι αγρότες είναι εκείνοι που επενδύουν σε νέες καλλιεργητικές πρακτικές και χρήση τεχνολογιών που συνδέονται µε τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, καθώς γνωρίζουν ότι η γνώση είναι το κλειδί για το µέλλον.

Πριν από µερικούς µήνες, κερδίσατε τη δεύτερη θέση στο βραβείο της ΕΕ για τις γυναίκες που καινοτοµούν. Τι σηµαίνει αυτό για εσάς; Και πώς µπορούν περισσότερες γυναίκες να εισέλθουν στον τοµέα των ψηφιακών τεχνολογιών;

Κάθε βραβείο είναι µια ώθηση ενέργειας και έµπνευσης που µπορούν να ωφελήσουν τη δουλειά σου, ενώ σε βοηθάει να συνδεθείς µε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να προχωρήσεις µπροστά. Σχετικά µε την ένταξη νέων γυναικών στον τοµέα της τεχνολογίας, θα πρέπει οι ίδιες να λάβουν τα κατάλληλα πρότυπα και οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να µεταδίδουν όχι µόνο τη γνώση, αλλά και την περιέργεια και την ανησυχία για τους µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιούνται µεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσµου.

Συνέντευξη στη Βικτωρία Αποστολοπούλου