Στη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών «The DeliFair by EXPOTROF» η Περ. Αττικής

Στη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών «The DeliFair by EXPOTROF» που θα πραγματοποιηθεί 1-5 Μαρτίου 2021, με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Αττικής.

Η ψηφιακή εμπορική έκθεση «The DeliFair by EXPOTROF» αποτελεί την ηλεκτρονική διεξαγωγή της έκθεσης «ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» μέσω αποκλειστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα δημιουργηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία RM INTERNATIONAL. Η ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η έκθεση. Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών και της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους εκθέτες που θα συμμετέχουν στην έκθεση με την Περιφέρεια Αττικής, περιγράφονται ως εξής:

 • Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές στους επισκέπτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επωνυμία εταιρείας, εμπορική δραστηριότητα, κατηγορίες προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική ζώνη, εξαγωγική δραστηριότητα κ.α.
 • Aποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων μέσα από την πλατφόρμα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής).
 • Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει υπάρχον εταιρικό βίντεο στο ψηφιακό του περίπτερο.
 • Αποθετήριο διαφημιστικού/προωθητικού περιεχομένου: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά έντυπα, ειδικές προσφορές, καταλόγους προϊόντων/υπηρεσιών και πιστοποιήσεις/διακρίσεις των προϊόντων/υπηρεσιών του, τα οποία θα μπορούν να τα προβάλλουν ή/και να τα κατεβάσουν οι επισκέπτες του ψηφιακού χώρου.
 • Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, ο εκθέτης και οι εκπρόσωποί του (σύνολο 3 θέσεις) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με βιντεοκλήση με ενδιαφερόμενους επισκέπτες άμεσα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπροσώπων) αλλά και με προκαθορισμένα ραντεβού.
 • Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεση του κύριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου ένα ημερολόγιο στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιεί τα ραντεβού του κατόπιν διαθεσιμότητας
 • Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγγελματικό οδηγό της πλατφόρμας ”The DeliFair by EXPOTROF” για 12 μήνες.
 • Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων των επισκεπτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
 • Β2Β Greece: Δυνατότητα προγραμματισμού δέκα (10) Β2Β απομακρυσμένων συναντήσεων με τους αγοραστές των μεγαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ, εταιρειών καφεστίασης και των ξενοδοχείων της hotelBrain Group.
 • Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα παρέχεται η υπηρεσία προγραμματισμού μίας (1) Β2Β απομακρυσμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο

Επιπρόσθετα στην πλατφόρμα της «The DeliFair» θα δημιουργηθεί διαδικτυακό κανάλι με σκοπό την προβολή στους επισκέπτες συνταγών και προϊόντων από τις Περιφέρειες της Ελλάδας που θα συμμετέχουν στην έκθεση. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί τριαντάλεπτη εκπομπή με τη συμμετοχή chef και εξειδικευμένου παρουσιαστή που θα παρέχει πληροφορίες για τις συνταγές της Αττικής που θα μαγειρεύονται. Το κόστος για την εκπομπή γαστρονομικής προβολής θα βαρύνει αποκλειστικά την Περιφέρεια Αττικής.

Η τιμή συμμετοχής ανά εκθέτη ανέρχεται στα 1.100 €  πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων το 80% θα ενισχυθεί οικονομικά από την Περιφέρεια Αττικής.

Το συνολικό κόστος που θα βαρύνει τον κάθε εκθέτη ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει επιλογή των εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα ορίσει η Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.

Όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο ψηφιακό περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι  τις 07/02/2021 με υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο Fax: 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

 • παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιεί-μεταποιεί  το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ. άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση ή τυποποίηση γίνεται στην Αττική)
 • την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745, [email protected]

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, [email protected]

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, [email protected]

Συνημμένα: 1. Αίτηση

 1. 2. Υπεύθυνη Δήλωση