Διαδικτυακό εργαλείο για τη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν τα συστήματα διατροφής, παρουσίασαν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Παγκόσμια Συμμαχία για τη Διατροφή (GAIN) και η Συμμαχία Johnx Hopkins για έναν πιο υγιή κόσμο. Το «Food Systems Dashboard», όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει δεδομένα για το αγροδιατροφικό σύστημα για περισσότερες από 230 χώρες στον κόσμο, με 170 δείκτες από 35 πηγές. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση τροφίμων, τις αποδόσεις των καλλιεργειών, την αγροτική εργασία και τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τους οργανισμούς, το εργαλείο θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν τα συστήματα διατροφής τους με άλλων χωρών και να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με πιθανές δράσεις για τη βελτίωση των επιπτώσεων των συστημάτων τροφίμων. Επίσης, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα για τη χάραξη πολιτικής. Ο πίνακας εργαλείων είναι ανοιχτός σε όλους και θα ενθαρρύνει την απαραίτητη συνεργασία για τη μετατροπή των συστημάτων τροφίμων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει το διαδικτυακό εργαλείο μέσω του ιστοτόπου foodsystemsdashboard.org.