Πολλά πολιτικά κινήματα και ένα αυξανόμενο κίνημα κατά της διαφθοράς στην κοινωνία, ειδικά μεταξύ των νέων γενεών, έχουν εμφανιστεί τελευταία στη Ρουμανία, γεγονός που καθιστά την κατάσταση στη χώρα εν μέρει αισιόδοξη, γράφουν η Έλενα Ντενίζα Πέτρεσκου, συντονίστρια αντιπροσωπειών στη Διεθνή Ένωση Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (IAPSS), και ο Γιάννης Καραμήτσιος, συνιδρυτής της Alliance 4 Europe στις Βρυξέλλες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρουμανία δεν είχε προσχωρήσει στην ΕΕ μαζί με τα περισσότερα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης το 2004 ήταν οι αδύναμοι εσωτερικοί της μηχανισμοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τελικά, έγινε δεκτή στο κλαμπ της ΕΕ το 2007 μαζί με τη Βουλγαρία, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχύσει το κράτος δικαίου, το νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς και τη δικαστική ανεξαρτησία.

Για αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα μεταβατικό εργαλείο για να βοηθήσει τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν τις νομικές αδυναμίες, γνωστό και ως Μηχανισμό Συνεργασίας και Επαλήθευσης (CVM), ο οποίος παρακολουθεί και αναφέρει την επιτευχθείσα πρόοδο στο τέλος κάθε έτους.