Διακινούσε αρνιά, ντόπια και εισαγόμενα, χωρίς παραστατικά

Διακινούσε αρνιά, ντόπια και εισαγόμενα, χωρίς παραστατικά
-Διαφήμιση-

Δεν εξέδωσε ποτέ παραστατικά συνολικής αξίας 418.087,60 ευρώ για εισαγωγές ζώντων αρνιών από τη Ρουμανία και εμπόριο ελληνικών και ρουμανικών νωπών αρνιών που πραγματοποίησε, μέσα στην τελευταία διετία, εταιρεία στη Β. Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, πρόκειται για την εταιρεία με την επωνυμία «Greek’s Bulls Single Member PC» και με έδρα στον Σχοινά Αλεξάνδρειας Βέροιας, η οποία ελέγχθηκε στο πλαίσιο κοινού επιχειρησιακού σχεδίου συναρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο υλοποίησης κοινού επιχειρησιακού σχεδίου για την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση προϊόντων, η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) με τη συνδρομή της Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛ.Γ.Ο. και του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), την 28η/3/2018 πραγματοποίησε έλεγχο στην εταιρεία με την επωνυμία «Greek’s Bulls Single Member PC» με ΑΦΜ 800493418/ΔΥΟ Βέροιας, με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων και έδρα στον Σχοινά Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε πως για την τελευταία διετία δεν εξέδωσε φορολογικά παραστατικά συνολικής καθαρής αξίας τετρακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (418.087,60 ευρώ) που αφορούν παράνομες εισαγωγές ζώντων αμνών (αρνιών) από τη Ρουμανία και εμπόριο ελληνικών και ρουμάνικων νωπών αμνών.

Ειδικότερα, από την διασταύρωση των πιστοποιητικών ενδοκοινοτικού εμπορίου (trade control and expert system – ολοκληρωμένο σύστημα κτηνιατρικής πληροφόρησης) και των τιμολογίων εισαγωγών από τη Ρουμανία διαπιστώθηκε η εισαγωγή πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (5.740) αμνών χωρίς παραστατικά.

Επιπλέον, από τη σύγκριση των σφαγών που πραγματοποίησε σε σφαγεία της Χώρας και των παραστατικών πώλησης νωπών κρεάτων βρέθηκε πως απέκτησε χωρίς παραστατικά πενήντα τόνους (49.936,60 κιλά) νωπών αμνών Ρουμανίας και πούλησε χωρίς παραστατικά δεκαέξι τόνους (16.085,00 κιλά) νωπών αμνών.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις έχει ενημερωθεί και η αρμόδια ΔΟΥ για την συνέχιση του ελέγχου και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

-Διαφήμιση-