Ποιές είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από το σοκ της πανδημίας; Πόσο επλήγησαν βασικοί και κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας; Πόσο απαραίτητος είναι ένας αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προς ποια κατεύθυνση;

Η διαΝΕΟσις, ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2020, δημοσιεύει μια σειρά από έρευνες και policy papers. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν μια συνοπτική αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και των βασικών προβλημάτων σε κάθε έναν από τους κρίσιμους κλάδους, και θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις πολιτικής για την επίλυσή τους.

Τα πιο πρόσφατα είναι δύο κείμενα για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση τόσο των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και των ενηλίκων. Στο πρώτο από αυτά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Μιλτιάδης Νεκτάριος και ομάδα ερευνητών αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιου επιπέδου, και προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τη διόρθωση της πολύ προβληματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα. Στο δεύτερο, ο ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αλέξης Κόκκος γράφει για το πώς λειτουργεί η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα και για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τα πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα και σε αυτό τον τομέα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (PDF)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (PDF)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (PDF)

Προηγήθηκε μια πρόταση για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την σκοπιά της κλιματικής αλλαγής. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Καρτάλης γράφει για το πώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μπορούν να αλλάξουν το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας. Μπορείτε να διαβάσετε τo policy paper του εδώ και σε μορφή PDF εδώ:

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (PDF)

Και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων εδώ: 

EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (PDF)

To Νοέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκε μια μελέτη του Αν. Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, μια πλήρης πρόταση για την “πράσινη ανάπτυξη” και ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την Ελλάδα. Η έρευνα περιλαμβάνει 10 συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με ανάλυση κόστους, μεθοδολογίας υλοποίησης και εκτίμηση θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για κάθε ένα από αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ: 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (PDF)

Και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων εδώ: 

A GREEK GREEN DEAL (PDF)

Η σειρά των δημοσιεύσεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με μια έρευνα υπό τον συντονισμό του Ν. Χριστοδουλάκη για τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα και τις παρεμβάσεις της υπό εξέλιξη ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης. Η έρευνα αποτελεί μια επικαιροποιημένη, ανανεωμένη έκδοση αντίστοιχης, τριπλής έρευνας που δημοσιεύσαμε το 2018. Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ:

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ KΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (PDF)

Επίσης, μπορείτε να βρείτε μια σύντομη καταγραφή των συμπερασμάτων και των προτάσεων της έρευνας, στο παρακάτω αρχείο:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF)