Διανομή κηπευτικών από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διανέμει μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης και των φορέων, που συμμετέχουν σε αυτή 25 τόνους τομάτες, 6 τόνους αγγούρια και 3 τόνους πιπεριές από τα αδιάθετα προϊόντα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα προϊόντα θα δοθούν σε απόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ καθώς και σε κοινωνικές δομές της ΠΕ Ηρακλείου.