Η ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Σάρα Βίνερ, η οποία ηγείται της αναθεώρησης του πλαισίου της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, πιέζει για περισσότερη φιλοδοξία στους στόχους και στα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με σχέδιο έκθεσης που έφτασε στην κατοχή της Euractiv.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR) το καλοκαίρι του 2022, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση στο μισό τόσο της χρήσης, όσο και του βαθμού επικινδυνότητας των επιβλαβών φυτοφαρμάκων έως το 2030, καθώς και για την πλήρη απαγόρευσή τους σε «ευαίσθητες» περιοχές.

Ωστόσο, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία φέρει ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου και συντάχθηκε από τη Βίνερ, πιέζει να μπει πιο ψηλά ο πήχης της Κομισιόν για μείωση από κατά 50% σε 80% έως το 2030 για «τη χρήση πιο επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα που είναι καρκινογόνα, νευροτοξικά ή τοξικά για την αναπαραγωγή.

Κάτι τέτοιο θα προσάρμοζε την ενωσιακή νομοθεσία πολύ κοντά στα αιτήματα της πρόσφατης πρωτοβουλίας πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες», η οποία είχε ζητήσει να επιδιωχθεί η εν γένει μείωση των συνθετικών φυτοφαρμάκων κατά 80%.

Επιπλέον, το σχέδιο της έκθεσης θέτει αυστηρότερες γραμμές βάσης ως προς τη μέτρηση της σχετικής μείωσης έως το 2030 σε κάθε κράτος-μέλος. Αντί της μείωσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με τη χρήση κατά την περίοδο 2015-2017, το έγγραφο ορίζει ως περίοδο αναφοράς το διάστημα 2018-2020. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα για τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν τονίσει ότι οι χώρες που έχουν ήδη κάνει πολλά για τη μείωση των φυτοφαρμάκων στο παρελθόν δεν πρέπει να τιμωρούνται γι’ αυτό, καλούμενες να ψαλιδίζουν την ήδη χαμηλωμένη χρήση τους μέχρι το 2030.