Διάθεση δύο αγροτεμαχίων του ΥΠΑΑΤ για την υγειονομική ταφή των βοειδών στην Ημαθία

Τη διάθεση δύο αγροτεμαχίων του στην Ημαθία, για την υγειονομική ταφή των εκατοντάδων βοοειδών, που θανατώθηκαν λόγω της οζώδους δερματίτιδας, αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, διαθέτουμε τα παρακάτω ακίνητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χρήση υγειονομικής ταφής των βοοειδών που θανατώνονται λόγω της οζώδους δερματίτιδας” αναφέρει στην απόφασή του το ΥΠΑΑΤ.

Τα αγροτεμάχια είναι τα εξής:

  •    τμήμα ακινήτου εμβαδού 1.995τ,μ, το οποίο εμπίπτει στο αριθ. 937 τεμάχιο της Σ.Δ. έτους 1981 αγροκτήματος Κυψέλης Ν. Ημαθίας, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα από 3-8-2016 του Τμήματος Τοπογραφίας- Εποικισμού και Αναδασμού της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας, με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 
  • Τμήμα ακινήτου εμβαδού 1.998τ.μ. το οποίο εμπίπτει στο εν λόγω τεμάχιο 937, όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ε και συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87.

Οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, επισημαίνουν πάντως την υποχρέωση τήρησης για την υγειονομική ταφή, των απαιτούμενων προδιαγραφών (τοποθέτηση νάυλον και ασβέστου, υπερκείμενη στρώση εδάφους δύο τουλάχιστον μέτρων πάνω από τα ταφέντα πτώματα των βοοειδών κ.λπ.).