Διαθέσιμα στην Ελλάδα 21 τεχνολογικά εργαλεία για τους γεωργικούς συμβούλους

Ξεπερνούν τις 240 οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι γεωργικοί σύμβουλοι στην Ευρώπη, μέσω του προγράμματος FAIRshare. Το έργο συγκεντρώνει τεχνολογίες, πρακτικές και εργαλεία διαθέσιμα στην Ευρώπη για χρήση από τους γεωργικούς συμβούλους. Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να διευκολύνουν τόσο τη δουλειά τους, όσο και των αγροτών.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται εργαλεία για το κινητό ή τον υπολογιστή, μέσω των οποίων ο αγροτικός σύμβουλος μπορεί να δώσει συμβουλές τόσο για τη φυτική, όσο και για τη ζωική παραγωγή στους παραγωγούς. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει τον τύπο του εργαλείου ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις συσκευές που απαιτούνται και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την απαιτούμενη δεξιότητα και εκπαίδευση για τη χρήση της καινοτομίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τα διαθέσιμα εργαλεία στη γλώσσα του, ενώ όλα τα εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα και στα αγγλικά. Σκοπός του προγράμματος είναι να διαδώσει την καινοτομία και την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα μέσω των γεωργικών συμβούλων, οι οποίοι μέσα από τέτοιες πλατφόρμες μπορούν να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στον χάρτη που δημοσίευσε, καταγράφει τον αριθμό των τεχνολογιών και των εργαλείων που έχουν καταχωρηθεί από κάθε χώρα. Την πρώτη θέση έχει το Βέλγιο με 64 τεχνολογίες, ακολουθεί η Ιρλανδία με 63 και η Ισπανία με 54. Η Ελλάδα έχει καταχωρήσει 21 τεχνολογίες για γεωργικούς συμβούλους.

Εκτός από τα παραπάνω, το πρόγραμμα καταγράφει και τους λόγους για τους οποίους ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην εξέλιξη που συντελείται στην ψηφιακή αγροτική τεχνολογία και τη χρήση της στο χωράφι.

Σύνδεση του αγρότη με την τεχνολογία

Όπως καταγράφεται, ο γεωργικός σύμβουλος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους αγρότες και τις νέες τεχνολογίες και εκείνος που μπορεί να μειώσει το ψηφιακό χάσμα. Λόγω της επικοινωνίας του με τους αγρότες, τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να εξηγήσει στους παραγωγούς τα οφέλη των νέων τεχνολογιών σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους.

Όπως καταγράφεται, οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοι είναι πιο πρόθυμοι να συμβουλέψουν τους αγρότες σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χωράφι. Καταλήγοντας, τονίζεται ότι η συμβολή των γεωργικών συμβούλων θα επιφέρει την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας στο χωράφι επιτρέποντας στους αγρότες να λάβουν τα μέγιστα οφέλη από την καλλιέργειά τους χωρίς να την επιβαρύνουν.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν, δηλαδή, να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και η καινοτομία θα φτάσουν στο χωράφι. Με άλλα λόγια, μέσω των τεχνολογικών εργαλείων, ο γεωργικός σύμβουλος μπορεί να «διαβάσει» το χωράφι και τις ανάγκες του με μεγαλύτερη ακρίβεια και να συμβουλεύσει τον αγρότη για την κατάλληλη πρακτική. Η διαδικασία αυτή ωφελεί τόσο τον αγρότη, ο οποίος διαχειρίζεται τις εισροές με ορθολογικό τρόπο μειώνοντας το κόστος παραγωγής, όσο και το περιβάλλον.