Διετές το πρόγραμμα στήριξης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές υπεγράφη η νέα υπουργική απόφαση για τα Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, κατά την περίοδο 2021-2022. Ειδικότερα, με βάση την απόφαση, που υπέγραψε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, τα προγράμματα είναι διετούς διάρκειας, δηλαδή όσο θα διαρκέσει και η μεταβατική ΚΑΠ 2021-2022 και όχι τριετούς διάρκειας, όπως ήταν στο παρελθόν. Γι’ αυτό και ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι μικρότερος και ανέρχεται στο ποσό των 21.332.000 ευρώ (η προηγούμενη ενωσιακή χρηματοδότηση ήταν τριετής και ύψους 33.294.000 ευρώ).

Η εν λόγω χρηματοδότηση κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες, οι οποίες πλέον χωρίζονται σε δύο από τέσσερις στο παρελθόν:

Περιφερειακή ζώνη ηπειρωτικής χώρας, συν Κρήτη και Εύβοια, με το ποσοστό χρηματοδότησης να ανέρχεται στο 90%.

Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπης νησιωτικής χώρας, με το ποσοστό χρηματοδότησης να ανέρχεται στο 10%.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση, το ποσοστό χρηματοδότησης παρουσιάζει μία μείωση της τάξης του 2% για την περιφερειακή ζώνη της υπόλοιπης νησιωτικής χώρας.

Για την πρώτη περιφερειακή ζώνη, ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 500.000 ευρώ, όταν στην προηγούμενη απόφαση ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τριετές πρόγραμμα ανερχόταν στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Για τη δεύτερη περιφερειακή ζώνη, ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 250.000 ευρώ (στην προηγούμενη απόφαση ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τριετές πρόγραμμα ανερχόταν στο ποσό των 100.000 ευρώ και ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τριετές πρόγραμμα στο ποσό των 400.000 ευρώ).

Επιλέξιμοι τομείς

Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) μπορούν να υποβάλουν πρόγραμμα εργασίας για τουλάχιστον τέσσερις επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας:

α) Παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

β) Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.

γ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού.

δ) Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

ε) Σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, υπό την καθοδήγηση των κρατικών διοικήσεων.

στ) Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Με υποχρεωτική συμμετοχή στους τομείς (β), (γ), (δ) και (ε)

Κατά την κατάθεση των προγραμμάτων, η ελάχιστη συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης ορίζεται:

✱ Για τον τομέα (β) 25%.

✱ Για τον τομέα (γ) 22%.

✱ Για τον τομέα (δ) 33%.

✱ Για τον τομέα (ε) 10%.

Στους υπόλοιπους δύο τομείς (α) και (στ) η συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού ανά τομέα. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος στήριξης ξεκινά από 1/4/2021 και λήγει στις 31/12/2022.

Πλέον, αναμένεται και η ΚΥΑ με την οποία θα καθοριστεί το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης για τα προγράμματα.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021