Ο διεθνής διαστημικός σταθμός εξηγεί πώς τα φυτά χρησιμοποιούν το νερό

Πληροφορίες στους αγρότες για πρόβλεψη της ξηρασίας

Με ποιον τρόπο τα φυτά αντιδρούν στην ξηρασία; Τι συμβαίνει με τη χρήση νερού από τα φυτά κατά τη διάρκεια μίας ημέρας; Μπορεί η ευαισθησία των φυτών στην ξηρασία να μειωθεί μέσω μεγαλύτερης παρακολούθησης;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα προς όφελος των παραγωγών προσπαθεί να δώσει το σύστημα Ecostress, που ανήκει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή του είναι να συλλέξει δεδομένα για τον τρόπο που τα φυτά αξιοποιούν το νερό, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περιπτώσεις ξηρασίας ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να δείξουν ποια φυτά χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά το νερό και ποια στρεσάρονται, επειδή δεν έχουν αρκετό.

Ο Joshua Fisher, επικεφαλής της ομάδας του Ecostress, αναφέρει ότι «τα όργανα του συστήματος, το οποίο είναι συνδεδεμένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετρούν τη θερμοκρασία της επιφάνειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη θερμική καταπόνηση των φυτών.

Μέσω της μέτρησης της θερμοκρασίας, είμαστε σε θέση να πούμε πόσο νερό χρησιμοποιούν τα φυτά». Το σύστημα λαμβάνει μετρήσεις σε διάφορες ώρες της ημέρας, χάρη στην τροχιά του διαστημικού σταθμού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι τα φυτά λειτουργούν διαφορετικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να δείξουν ποια φυτά χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά το νερό και ποια στρεσάρονται, επειδή δεν έχουν αρκετό. «Συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τα ύδατα, αλλά και με αγροτικούς συμβούλους, έτσι ώστε τα δεδομένα αυτά να δουλέψουν προς όφελος των αγροτών», καταλήγει ο J. Fisher.