Διευκρινίσεις για τα πρόχειρα καταλύματα των κτηνοτρόφων

Διευκρινίσεις για τα πρόχειρα καταλύματα των κτηνοτρόφων

Σε τροποποίηση της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, που εκδόθηκε για να εξειδικεύσει τον νόμο 4056/2012, καθώς η φράση «Δομική Ξυλεία», δημιουργούσε πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, προχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου κάνοντας δεκτή την πρόταση του Βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα. Η φράση αυτή εμπόδιζε τους κτηνοτρόφους να λάβουν άδεια για τα πρόχειρα καταλύματα, τα οποία κατασκευάζουν ως επί το πλείστον  από ξύλινους στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ που έχουν αποσυρθεί και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο.

Ο Βουλευτής Γρεβενών σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση που συζητήθηκε στην Βουλή στις 31/3/2016 έθεσε στον Ε. Αποστόλου το μεγάλο πρόβλημα και επεσήμανε ότι η Διευκρινιστική Εγκύκλιος έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου 4056/2012 και δημιουργεί το εύλογο ερώτημα ότι εάν τα πρόχειρα καταλύματα δεν κατασκευασθούν από δομική ξυλεία, τότε οι κτηνοτρόφοι τι είδους ξυλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου κάνοντας δεκτή την πρόταση του Βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα, προέβη στην τροποποίηση της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου.

Το περιεχόμενο της τροποποίησης έχει πλέον ως εξής:

Η παράγραφος Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» του κεφαλαίου Β. 2 «Κατηγορίες Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτιρίων» της ανωτέρω Διευκρινιστικής Εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής:

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.