Δικαιούμαι ενίσχυση για να ανανεώσω τον αρδευτικό μου εξοπλισμό;

Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και θα ήθελα να μάθω εάν δικαιούμαι ενίσχυση για να ανανεώσω τον αρδευτικό μου εξοπλισμό (λάστιχα, μπεκ, βάνες, επισκευές γεωτρήσεων κ.λπ.).

Αντώνης Ντανάκας από Μολάους Λακωνίας

Το μέτρο που σας ενδιαφέρει είναι η δράση των σχεδίων βελτίωσης που αφορά τα αρδευτικά (δράση 4.1.2), η οποία δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και δεν γνωρίζουμε πότε προβλέπεται να προκηρυχθεί.